Tijdelijke inhuur

Gepubliceerd op 22 maart 2021

Inhuur bij de provincie Overijssel

Het inkopen van externe capaciteit bij de provincie Overijssel verloopt via de Inzetdesk van de provincie Overijssel. De Inzetdesk gebruikt hiervoor een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). In dit DAS kunnen detacheerders en ZZP-ers zich registreren en aanmelden voor de onderstaande 13 categorieën. Voor iedere capaciteitsbehoefte publiceert de provincie Overijssel een offerteaanvraag. Ondernemers die toegelaten zijn kunnen meedoen aan de offerteprocedure om in aanmerking te komen voor de opdracht.

 • Facilitair
 • Financieel
 • Communicatie
 • HRM
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Juridisch
 • ICT
 • Informatiemanagement/-voorziening
 • Grond, Weg- en Waterbouw
 • Interim Management
 • Projectmanagement
 • Beleid
 • Specialistische functies

Ik ben ZZP’er of detacheringsbureau

Om deel te nemen aan offerteprocedures voor tijdelijke inhuur bij de provincie Overijssel moet u twee stappen doorlopen.

Stap 1: registratie

U maakt een DAS account aan met de blauwe knop ‘Registreren’ bovenaan deze pagina.

Stap 2: Aanmelden voor 1 of meer categorieën

U komt pas in aanmerking om deel te nemen aan offerteprocedures nadat u zich aangemeld hebt voor een of meerdere van de 13 categorieën en u door de Inzetdesk bent toegelaten. Nadat u een DAS account heeft aangemaakt (stap 1) kunt u zich aanmelden door in te loggen via de tweede blauwe knop “Inloggen” bovenaan deze pagina.

Let hierbij op onderstaande toelatingseisen:

 • Ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Een leeg formulier kunt u downloaden tijdens het aanmeldproces.
 • Ingevulde en ondertekende verklaring omtrent omschrijving (VOI). Een leeg formulier kunt u downloaden tijdens het aanmeldproces.

 • Bewijs / bewijzen van inschrijving in nationaal beroeps- handelsregister (= uittreksel / uittreksels KvK). Hieruit moet blijken dat de persoon die de UEA en VOI ondertekent handelingsbevoegd is (bij BV’s zijn hiervoor soms meerdere bewijsdocumenten nodig). Het bewijs / de bewijzen mag/mogen maximaal een half jaar oud zijn. U wordt binnen een week toegelaten (of gemotiveerd afgewezen als u niet voldoet aan de toelatingseisen).

In de ‘instructie inschrijven in het DAS (pdf, 1,6 MB)’ kunt u alle stappen lezen die u moet doen om u:

 1. te registreren
 2. aan te melden
 3. deel te nemen aan offerteprocedures.

Na toelating

U ontvangt automatisch een e-mail als de provincie Overijssel een offerteaanvraag heeft gepubliceerd in een categorie waarvoor u bent toegelaten. Via het DAS kunt u een offerte uitbrengen.

Om offertes uit te brengen is het bij ons niet nodig om profielen van aan te bieden kandidaten aan te maken en in te vullen in het dynamisch aankoop systeem (tegel ‘Profielen’).

Problemen?

Ondervindt u problemen bij het werken met het DAS? Neemt u dan contact op met de helpdesk van Poolz: helpdesk@poolz.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over registratie, de toelating/aanmelding of deelname aan een offerteprocedure? Neemt u dan contact op met de Inzetdesk van de provincie Overijssel: inzetdesk@overijssel.nl.