Interim Opdrachten

Gepubliceerd op 13 november 2019

Inhuur bij de provincie Overijssel

Het aanbesteden van interim opdrachten bij de provincie Overijssel verloopt via de Inzetdesk van de provincie Overijssel. De Inzetdesk gebruikt hiervoor een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). In dit DAS kunnen detacheerders en ZZP-ers zich inschrijven in de onderstaande 12 categorieën, waarin de provincie Overijssel haar opdrachten uitzet:

 • Facilitair
 • Financieel
 • Communicatie
 • Interim Management
 • Projectmanagement
 • HRM
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Juridisch
 • Beleid
 • ICT
 • Grond, Weg- en Waterbouw
 • Specialistische functies

Ik ben ZZP’er of detacheringsbureau

Om opdrachten te verwerven bij de provincie Overijssel moet u twee stappen doorlopen.

Stap 1: registratie

U maakt een DAS account aan met de blauwe knop ‘Registreren’ bovenaan deze pagina.

Stap 2: inschrijving categorieën

U komt pas in aanmerking voor opdrachten nadat u zich ingeschreven heeft voor een of meerdere van de 12 categorieën. Nadat u een DAS account heeft aangemaakt (stap 1) kunt u zich hiervoor inschrijven door in te loggen via de tweede blauwe knop bovenaan deze pagina.

Let hierbij op onderstaande toelatingseisen:

 • Ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Een leeg formulier kunt u downloaden tijdens het inschrijfproces.
 • Ingevulde en ondertekende verklaring omtrent omschrijving. Een leeg formulier kunt u downloaden tijdens het inschrijfproces.
 • Bewijs / bewijzen van inschrijving in nationaal beroeps- handelsregister (= uittreksel / uittreksels KvK). Hieruit moet blijken dat de persoon die tekent bij stap 1 en 2 handelingsbevoegd is (bij BV’s zijn hiervoor soms meerdere bewijsdocumenten nodig). Het bewijs / de bewijzen mogen maximaal een half jaar oud zijn. U wordt binnen een week toegelaten (of gemotiveerd afgewezen als u niet voldoet aan de toelatingseisen).

In de ‘instructie inschrijven in het DAS’ (pdf, 520 kB) kunt u alle stappen lezen die u moet doen om u in te schrijven en uw offerte uit te brengen.

Na inschrijving

U ontvangt automatisch een e-mail als de provincie Overijssel een opdracht heeft gepubliceerd in een categorie waarin u bent ingeschreven en toegelaten. Via het DAS kunt u een offerte uitbrengen.

Om offertes uit te brengen is het niet nodig om profielen van aan te bieden kandidaten aan te maken en in te vullen in het dynamisch aankoop systeem (tegel ‘Profielen’).

Problemen?

Ondervindt u problemen bij het werken met het DAS? Neemt u dan contact op met de helpdesk van Poolz: helpdesk@poolz.nl.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over interim opdrachten? Neemt u dan contact op met de Inzetdesk van de provincie Overijssel: inzetdesk@overijssel.nl.