Overige voorwaarden

Gepubliceerd op 25 november 2016

Studie en ontwikkeling

Binnen de provincie is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding, training en studie. De provincie kent een loopbaan- en ontwikkelingstraject. In dat kader zijn de mogelijkheden voor de vergoeding van opleidingen, trainingen e.d. geregeld. Daarnaast maak je in het kader van ontwikkeling jaarlijks in overleg met jouw teamleider een Persoonlijk werk- en ontwikkelingsplan waarin onder andere afspraken staan over studie en training. Tijdens het jaarlijkse voortgangsgesprek wordt besproken wat de stand van zaken is ten aanzien van de gemaakte afspraken.

(Bedrijfs)fitness

Een goede gezondheid is een groot goed en voldoende beweging speelt hierin een cruciale rol. De provincie Overijssel wil daarom haar medewerkers actief stimuleren in sport en beweging.

Provincie Overijssel heeft voor haar medewerkers een bedrijfsfitnessvoorziening: het Nationaal Bedrijfsfitness Plan. Het biedt je de mogelijkheid om te sporten bij geselecteerde fitness-centra. Je hebt vrije keuze uit meer dan 1.600 verschillende fitnesscentra/-ketens in Nederland. Zo is er bijna altijd wel een fitnesslocatie vlakbij je werk te vinden of in je woonplaats!

Collectieve kortingen

Een medewerker van de provincie kan gebruikmaken van verschillende collectiviteitskortingen bij verzekeringen.

Als medewerker van de overheid kun je profiteren van verschillende collectieve kortingsregelingen in Nederland. Voor meer informatie kun je kijken op http://www.overheidstad.nl/

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging van de provincie heet ‘Transisalania'. De belangrijkste doelstelling van de personeelsvereniging is het bevorderen van de onderlinge band tussen de medewerkers door middel van het organiseren van allerlei activiteiten.

"Over de IJssel"

"Over de IJssel" is een samenbundeling van meer dan 270 groepen werknemers bij de (semi)overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg, de openbare dienstverlenende sectoren en de trendvolgende instellingen in Overijssel, Flevoland en een deel van Gelderland, met name de NW-Veluwe.

"Over de IJssel" maakt voor haar leden kortingsafspraken met bedrijven in ge- en verbruiksgoederen, verzekeringsmaatschappijen en verhuurbedrijven. "Over de IJssel" koopt en verkoopt zelf geen goederen. Om gebruik te kunnen maken van de kortingsafspraken van "Over de IJssel" dient u lid te worden. Kijk voor meer informatie op http://www.odij.nl/.

Tot slot: verschillen tussen de provincie en bedrijfsleven

Het is gebruikelijk dat nieuwe medewerkers bij de provincie een aanstelling voor bepaalde tijd van een jaar op proef krijgen. Deze proeftijd is niet te vergelijken met de proeftijd van 1 of 2 maanden van het Burgerlijk Wetboek. De proeftijd bij de provincie is een proeftijd volgens het ambtenarenrecht.

In het algemeen volgt na de periode van een jaar, bij een goede beoordeling, een aanstelling voor onbepaalde tijd. De aanstelling bij de provincie is een eenzijdige aanstelling en niet een aanstelling zoals in het Burgerlijk Wetboek. Verder worden medewerkers bij de provincie aangesteld in algemene dienst. Dit betekent dat medewerkers bij hun aanstelling niet noodzakelijk gebonden zijn aan de functie waarin ze aangenomen zijn, maar ook elders binnen de organisatie op een gelijkwaardige functie inzetbaar zijn.

Deze flexibele inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door het werken met een standaardfunctiegebouw: alle functies binnen de provincie zijn beschreven met behulp van een beperkt aantal, algemeen geformuleerde zogenaamde standaard functieschetsen. De feitelijke invulling van de werkzaamheden leggen medewerker en leidinggevende jaarlijks vast in een persoonlijk werk- en ontwikkelingsplan.