Overige voorwaarden

Gepubliceerd op 6 maart 2018

Studie en ontwikkeling

Binnen de provincie is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding, training en studie. De provincie kent een loopbaan- en ontwikkelingstraject. In dat kader zijn de mogelijkheden voor de vergoeding van opleidingen, trainingen e.d. geregeld. Daarnaast voer je in het kader van ontwikkeling jaarlijks met jouw teamleider een goed gesprek waarin je onder andere afspraken over studie en training maakt.

Collectieve kortingen

Een medewerker van de provincie kan gebruikmaken van verschillende collectiviteitskortingen bij verzekeringen.

Als medewerker van de overheid kun je profiteren van verschillende collectieve kortingsregelingen in Nederland. Voor meer informatie kun je kijken op http://www.overheidstad.nl/

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging van de provincie heet ‘Transisalania'. De belangrijkste doelstelling van de personeelsvereniging is het bevorderen van de onderlinge band tussen de medewerkers door middel van het organiseren van allerlei activiteiten.

"Over de IJssel"

"Over de IJssel" is een samenbundeling van meer dan 270 groepen werknemers bij de (semi)overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg, de openbare dienstverlenende sectoren en de trendvolgende instellingen in Overijssel, Flevoland en een deel van Gelderland, met name de NW-Veluwe.

"Over de IJssel" maakt voor haar leden kortingsafspraken met bedrijven in ge- en verbruiksgoederen, verzekeringsmaatschappijen en verhuurbedrijven. "Over de IJssel" koopt en verkoopt zelf geen goederen. Om gebruik te kunnen maken van de kortingsafspraken van "Over de IJssel" dient u lid te worden. Kijk voor meer informatie op http://www.odij.nl/.

Tot slot: verschillen tussen de provincie en bedrijfsleven

Het is gebruikelijk dat nieuwe medewerkers bij de provincie een aanstelling voor bepaalde tijd van een jaar op proef krijgen. Deze proeftijd is niet te vergelijken met de proeftijd van 1 of 2 maanden van het Burgerlijk Wetboek. De proeftijd bij de provincie is een proeftijd volgens het ambtenarenrecht.

In het algemeen volgt na de periode van een jaar, bij een goede beoordeling, een aanstelling voor onbepaalde tijd. De aanstelling bij de provincie is een eenzijdige aanstelling en niet een aanstelling zoals in het Burgerlijk Wetboek. Verder worden medewerkers bij de provincie aangesteld in algemene dienst. Dit betekent dat medewerkers bij hun aanstelling niet noodzakelijk gebonden zijn aan de functie waarin ze aangenomen zijn, maar ook elders binnen de organisatie op een gelijkwaardige functie inzetbaar zijn.

Deze flexibele inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door het werken met een standaardfunctiegebouw: alle functies binnen de provincie zijn beschreven met behulp van een beperkt aantal, algemeen geformuleerde zogenaamde standaard functieschetsen. De feitelijke invulling van de werkzaamheden bespreek je ten minste 1 x per jaar tijdens een goed gesprek met je leidinggevende. Dit gesprek is de verbindende schakel tussen de opgaven en ontwikkeling van de organisatie en jouw persoonlijke werk- en ontwikkelagenda. Het vormt de basis voor jouw duurzame inzetbaarheid binnen de provincie.