Interim Opdrachten

Gepubliceerd op 15 april 2019

Inhuur bij de provincie Overijssel

Civieltechnisch personeel

Als u mee wilt doen aan civieltechnische aanvragen van de provincie Overijssel, neemt u dan contact op met een van onze raamcontractanten.

Niet-civieltechnisch personeel

Het aanbesteden van interim opdrachten bij de provincie Overijssel verloopt via de Inzetdesk van de provincie Overijssel. De Inzetdesk gebruikt hiervoor een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). In dit DAS kunnen detacheerders en ZZP-ers zich inschrijven in de onderstaande 12 categorieën, waarin de provincie Overijssel haar opdrachten uitzet:

 • Facilitair
 • Financieel
 • Communicatie
 • Interim Management
 • Projectmanagement
 • HRM
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Juridisch
 • Beleid
 • ICT
 • Grond, Weg- en Waterbouw
 • Specialistische functies

Ik ben leverancier, kennisbureau of bemiddelaar

Om opdrachten te verwerven bij de provincie Overijssel moet u twee stappen doorlopen.

Stap 1: registratie

U registreert zich voor een DAS account door middel van de blauwe knop ‘Registreren’ bovenaan deze pagina.

Stap 2: inschrijving categorieën

U komt pas in aanmerking voor opdrachten nadat u zich ingeschreven heeft voor een of meerdere van de 12 categorieën. Nadat u een DAS account heeft aangemaakt (stap 1) kunt u zich hiervoor inschrijven door in te loggen via de tweede blauwe knop bovenaan deze pagina.

Let hierbij op onderstaande toelatingseisen:

 • Ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Een leeg formulier kunt u downloaden tijdens het inschrijfproces.
 • Ingevulde en ondertekende verklaring omtrent omschrijving. Een leeg formulier kunt u downloaden tijdens het inschrijfproces.
 • Bewijs / bewijzen van inschrijving in nationaal beroeps- handelsregister (= uittreksel / uittreksels KvK). Hieruit dient tevens te blijken dat de persoon die tekent bij stap 1 en 2 handelingsbevoegd is (bij BV’s zijn hiervoor soms meerdere bewijsdocumenten nodig). Het bewijs / de bewijzen mogen maximaal een half jaar oud zijn. U wordt binnen een week toegelaten (of gemotiveerd afgewezen als u niet voldoet aan de toelatingseisen).

Na inschrijving

U ontvangt automatisch een e-mail als de provincie Overijssel een opdracht heeft gepubliceerd in een categorie waarin u bent ingeschreven en toegelaten. Via het DAS kunt u desgewenst een offerte uitbrengen.

Om offertes uit te brengen is het niet nodig om profielen van aan te bieden kandidaten aan te maken en in te vullen in het dynamisch aankoop systeem (tegel ‘Profielen’).

Ook kunt u met behulp van de bovenstaande blauwe knoppen openstaande en gegunde opdrachten bekijken.

Problemen?

Ondervindt u problemen bij het werken met het DAS? Neemt u dan contact op met de helpdesk van Poolz: helpdesk@poolz.nl.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over interim opdrachten? Neemt u dan contact op met de Inzetdesk van de provincie Overijssel: inzetdesk@overijssel.nl.