Ingevulde vacatures

Gepubliceerd op 27 september 2017

Provincie Overijssel is regelmatig op zoek naar nieuwe gedreven medewerkers. Zijn er momenteel geen relevante vacatures voor jou? Bekijk hier een selectie van eerder vervulde vacatures en schrijf je in voor de Job Agent (e-mail vacatureservice).

Overzicht eerder vervulde vacatures

Aanbestedingsjurist (-)
Accountmanager Servicepunt Milieuhandhaving Overijssel
Adjunct Hoofd eenheid Economie en Cultuur
Adjunct Hoofd eenheid Natuur en Milieu
Adjunct Hoofd eenheid Project en programmamanagement
Adjunct Hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Adjunct hoofd eenheid WK
Adviseur (bestuursondersteuning)
Adviseur Beleidsinformatie
Adviseur Cultuur
Adviseur GIS
Adviseur ICT
Adviseur kwaliteit stedelijke omgeving
Adviseur Landelijk Gebied
Adviseur Natuur en Ecologie
Adviseur Planning & Control
Adviseur Rechtspositie
Adviseur regionale Economie
Afstudeeropdracht eenheid Bedrijfsvoering
Afstudeeropdracht eenheid Publieke Dienstverlening
Assistent civiel/bouwtechnisch projectleider
Beleidsadviseur Openbaar Vervoer
Beleidsmedewerker duurzame energie
Beleidsmedewerker ecologische hoofdstructuur
Beleidsmedewerker Financieel Toezicht
Beleidsmedewerker Geo Hydrologie
Beleidsmedewerker Openbaar Vervoer
Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening
Beleidsmedewerker Waterhuishouding
Beleidsmedewerker Wonen
Beleidsondersteuner cultuur
Beleidsontwikkelaar Financieel Toezicht
Beleidsontwikkelaar Kabinet en Openbaar Bestuur
Beleidsontwikkelaar Landelijk Gebied
Beleidsontwikkelaar Openbaar Bestuur
Beleidsontwikkelaar Openbaar vervoer/goederenvervoer
Beleidsontwikkelaar ruimtelijke infrastructuur
Beleidsontwikkelaar stedelijk gebied en wonen
Beleidsuitvoerder (projecten en administratieve werkorganisatie)
Beleidsuitvoerder Fondsenstructuur
Beleidsuitvoerder Kabinet en Openbaar Bestuur
Beleidsuitvoerder Openbaar Bestuur en Kabinet
Beleidsuitvoerder Stedelijk Gebied (wonen, werken, mobiliteit)
Bestuurlijk juridisch medewerker
Civieltechnisch (deel)projectleider op zoek naar verbreding
Civieltechnisch projectleiders met passie voor regie
Commissiesecretaris/medewerker Provinciale Staten
Communicatieadviseur
Communicatieadviseur N34
Communicatiestrateeg EHS
Communicatieve en vlotte Omgevingsmanager
Concernadviseur aandachtsgebied strategie & ontwikkeling
Concerncontroller
Concessiebeheerder Openbaar Vervoer
contractadviseur N340
Contractmanager
Contractmanager infrastructurele werken
Contractmanager N34
Contractmedewerker Grond en vastgoed
Coordinator
Coördinator functioneel beheer
Coördinator SDI-Provincies
Digitale Informatiebeheerder
Directeur Strategie
Directiesecretaresse
DOK Medewerker Financieel Toezicht/ IPO- Coördinatie
Ecoloog met juridische affiniteit
Ecoloog met overzicht én oog voor detail
Energieke Programmasecretaris Energiepact
Enthousiaste projectondersteuner
Ervaren Bestuurlijk Juridisch Medewerker Handhaving
Ervaren Projectleider Waterveiligheid
Financieel subsidiemedewerker/toezichthouder (schaal 10)
Financieel subsidiemedewerker/toezichthouder (schaal 9)
Frontoffice-medewerker Facilitair Servicepunt
Gebiedsadviseur Ontwikkelopgave EHS/N2000
HR adviseur (schaal 10)
HR adviseur (schaal 11)
Informatieanalist
Informatie-architect
Innovatieve Netwerkbeheerder
Junior strateeg
Junior Toezichthouder Omgevingswetten
Junior vergunningverlener
Juridisch adviseur
Juridisch subsidiemedewerker (schaal 10)
Juridisch subsidiemedewerker (schaal 9)
Jurist bezwaar en klachten
Jurist Grondzaken
Jurist Handhaving
Lid hoor- en adviescommissie personele bezwaren- en klachten
Lid Rekenkamer Oost-Nederland
Lobbyist Europa
Manager projectbeheersing N34
Marketeer Openbaar Vervoer
Medewerker Algemene Ondersteuning Kabinetszaken
Medewerker Beleidsuitvoering
Medewerker beleidsuitvoering (werkterrein vergunningverlening toezicht en handhaving)
Medewerker Beleidsuitvoering / Accounthouder
Medewerker Beleidsuitvoering Kabinet en Openbaar Bestuur
Medewerker beleidsuitvoering stedelijk gebied en werken
Medewerker Facilitair Servicepunt
Medewerker Financieel beheer
Medewerker Omgevingsmanagement Ontwikkelopgave EHS/N2000
Medewerker Ondersteuning Programmabureau Ontwikkelopgave EHS/N2000
Medewerker Ondersteuning projecten en programma's
Medewerker ondersteuning projecten- en programma's
Medewerker Openbaar Bestuur en Kabinet
Medewerker public affairs Brussel met organisatietalent
Medewerker Regelgeving en Vergunningen
Medewerker vergunningverlening
Medewerker Vergunningverlening
Meeloopstage eenheid Wegen en Kanalen
Nautisch adviseur assetmanagement
Ondersteunend secretarieel/administratief medewerker
Onderzoeker Economie en Ruimte
Organisatieadviseur
Overijsselse Kwartiermaker/Lobbyst in Nordrhein Westfalen
Overijsselse vertegenwoordiger in Nordrhein Westfalen
Planeconoom Gebiedsontwikkeling
Pragmatische Programmajurist
Pragmatische Programmajurist EHS
Proactieve Communicatiestrateeg
Proactieve en communicatieve Manager Programmabeheersing
Programmaleider Cultuur en ruimte
Programmaleider Natura2000
Programmaleider Visie op de ondergrond
Programmaleider vrijetijdseconomie
Programmamanager
Programmamanager Meerjarenprogramma Externe Veiligheid
Programmasecretaris Nieuwe Energie
Programmasecretaris voor het project duurzaamheid
Project-en teamleider Jeugd
Projectleider /Omgevingsmanager
Projectleider Europese programma's
Projectleider N348
Projectleider N348
Projectmanager N307
Projectmanager N307
Projectmanager Servicepunt Handhaving Overijssel
Projectondersteuner
Projectregisseur grond en vastgoed
Projectregisseur Grondzaken
Projectsecretaris
Rayoninspecteur Salland
Rayoninspecteur Twente
Rayoninspecteur vaarwegen
Rayonmedewerker natuurbeheer
Secretaresse Provinciesecretaris
Senior Adviseur Natuurbeleid
Senior Adviseur Openbaar Bestuur
Senior Adviseur Openbaar Vervoer
Senior Beleidsmedewerker landelijk gebied
Senior Beleidsontwikkelaar
Senior Beleidsontwikkelaar Water BOW 12
Senior Contractmanager
Senior Contractmanager EHS
Senior Contractmedewerker Grond en Vastgoed
Senior Controller
Senior HRM-adviseur
Senior HRM-adviseur/arbeidsverhoudingen
Senior Juridisch Adviseur
Senior jurist bezwaar en klachten
Senior projectleider Ontwikkelopgave EHS/N2000
Senior projectregisseur
Senior Public Affairs adviseur
Senior Specialist Geluid (Akoestiek)
Stage Bedrijfsvoering (Grafisch/media)
Stage Publieke Dienstverlening
Stageopdracht Bedrijfsvoering
Stageopdracht bij de eenheid Bestuurs- en Concernzaken
Stageopdracht datavisualisaties en communicatie bij de eenheid Publieke Dienstverlening
Stageopdracht eenheid Bedrijfsvoering
Stageopdracht eenheid Economie en Cultuur
Stageopdracht eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Stageopdracht eenheid Statengriffie
Statengriffier
Strateeg natuur en milieu
Strateeg ruimtelijk domein
Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
Subsidiemedewerker
Subsidiemedewerker europese subsidies
Subsidiemedewerker/intake
Technisch manager
Technische Manager N34
Toezichthouder GWW werken
Toezichthouder Omgevingswetten
Trainee Bestuurlijke Aangelegenheden met nieuwe inzichten
Trainee Concernadviseur met kijk op ruimtelijke economie
Trainee Economie en Innovatie met oog voor ruimte
Trainee Facilitair Management met frisse blik
Trainee Landbouw, natuur en landschap met passie voor het landelijk gebied
Trainee Ruimtelijke Ontwikkeling met omgevingsvisie
Trainee Talentenregio
Trainee Trainee Concernadviseur Planning & Control met kritische blik
Trainee Verkeersmanagement op zoek naar actie
Trainee Waterhuishouding zonder koudwatervrees
Twee managers projectbeheersing N307 en N34
Twee managers projectbeheersing N307 en N34
Vergunningenjurist
Vergunningverlener met agrarisch specialisme
Vergunningverlener Milieu
Vergunningverlener Natuurbeschermingswet met agrarisch specialisme
Voortvarende Assistent Programmabeheersing/Planner
Voorzitter Commissie Regionaal Overleg
Voorzitter hoor- en adviescommissie personele bezwaren- en klachten
Webredacteur
Woordvoerder en Communicatieadviseur
Strategisch communicatieadviseur


Hebben we je interesse gewekt?

We houden je graag per e-mail op de hoogte van de nieuwste vacatures.


Op de hoogte blijven van onze vacatures?

Schrijf je dan in voor de Job Agent die je per e-mail op de hoogte houdt van de nieuwste vacatures.