Provincie Overijssel heeft vacatures op het gebied van Natuur en Milieu, Ecologie

Gepubliceerd op 23 november 2017

Provincie Overijssel heeft vacatures op het gebied van Natuur en Milieu, Ecologie

Waarom vacatures voor de eenheid Natuur en Milieu?

De provincie Overijssel heeft een uitgestrekt landelijk gebied, met een grote variëteit aan agrarische bedrijvigheid, een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen. De eenheid Natuur en Milieu is één van de drie beleidseenheden van de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid en geeft hiermee richting aan de uitvoering.

Provincie Overijssel heeft grote ambities

De provincie heeft onlangs haar ambities op het gebied van duurzaamheid geformuleerd in een Programma Duurzaamheid. We richten ons op het verbinden van duurzaamheid met de doelen op andere beleidsterreinen van de provincie. Het programma wordt aangestuurd vanuit onze eenheid, en bestrijkt het totale beleidsterrein van de provincie.
Het stelsel van Omgevingsdiensten wordt op basis van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevormd. Vanaf  2018 zal de provincie samen met gemeenten opdrachtgever zijn van drie Omgevingsdiensten. In de aanloop daar naartoe zullen we in goed overleg onze ambities en taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving invullen.
Bovenstaande opgaven en ambities geven we vorm volgens onze open bestuursstijl. Dit betekent dat we intensief samenwerken met vertegenwoordigers uit de samenleving en dat we zo veel mogelijk inspelen  op initiatieven van anderen die aansluiten bij provinciale ambities.

Om deze ambities te realiseren gaan we te maken krijgen met:

  • Uitwerking van de nieuwe Wet natuurbescherming in de provinciale uitvoeringspraktijk (b.v. flora en faunabeleid);
  • Verdere vormgeving van het huidige natuurbeleid (N2000, PAS, Wabo) o.a. door het ontwikkelen van beleidsinstrumenten zoals subsidieverlening, vergunningverlening en toezicht en handhaving;
  • Trekkerschap van het Natuurbeheerplan; het kader van de subsidiëring van het natuurbeheer in Overijssel;
  • Het verder uitwerken van het programma Natuur en Samenleving om de betekenis van natuur voor mensen te vergroten;
  • Het vergroten van de synergie tussen natuur en economie, zodat economisch meer geprofiteerd kan worden van natuur en natuur meer meelift met economische ontwikkeling;
  • Inhoudelijke advisering over de invulling van het nieuwe agrarisch natuurbeheer in Overijssel;
  • Ecologische advisering bij de ontwikkeling van het Nationale NatuurNetwerk .

Interesse om onderdeel te zijn van deze ambitie? Onderneem actie!

Ben jij die goed opgeleide, ambitieuze doorzetter op het gebied van Natuur en Milieu (met een afgeronde HBO of universitaire opleiding op het vlak van biologie, ecologie of natuurbeheer) en ben je benieuwd of we een baan voor je hebben? Bekijk de vacatures. Staan er momenteel geen geschikte vacatures voor je uit? Schrijf je dan in voor de Job Agent die je per e-mail op de hoogte houdt van de nieuwste vacatures.

Interesse om onderdeel te zijn van deze ambitie? Onderneem actie!

Schrijf je dan in voor de Job Agent die je per e-mail op de hoogte houdt van de nieuwste vacatures.