Pensioen

Gepubliceerd op 29 januari 2020

De provincie is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Bij het ABP is iedere provinciale medewerker verzekerd voor een aantal pensioenen. Allereerst is dit het Ouderdomspensioen.

Waardeoverdracht bij nieuwe baan

Als je bij andere werkgevers al pensioenrechten hebt opgebouwd, kan bij indiensttreding het opgebouwde pensioen ingebracht worden in het ABP. Dit is de zogenaamde waardeoverdracht. Een eventuele overdracht van het pensioen naar het ABP kan gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief geregeld worden.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen wordt afgeleid van het ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen verzekert nabestaanden van een provinciale medewerker van een inkomen bij overlijden. Aanspraken op het nabestaandenpensioen kunnen eenmalig bij pensionering geruild worden voor een hoger ouderdomspensioen.