Arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd op 11 juli 2022

Werken bij de provincie Overijssel betekent niet alleen uitdagend werk doen waarmee je ook een maatschappelijke bijdrage levert aan je directe leefomgeving. Als medewerker krijg je ruimschoots de kans om te studeren en jezelf te ontwikkelen. Dankzij onze moderne arbeidsvoorwaarden blijft je loopbaan afwisselend en vol nieuwe uitdagingen.

Arbeidsovereenkomst en salaris

Als nieuwe medewerker bij de provincie krijg je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (minimaal een jaar). In het algemeen volgt na de periode van een jaar, bij een goede beoordeling, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een fulltime dienstverband bij de provincie betekent 36 uur per week werken.

Wij vinden het belangrijk dat tegenover jouw harde werk een passende beloning staat. Daarom bieden wij een marktconform salaris. Een salaris dat is ingedeeld in één van onze salarisschalen, afhankelijk van jouw functie. Jouw salarisschaal wordt gevormd door een minimum en een maximum bedrag. Bij indiensttreding stap je op een bepaald niveau in, vervolgens groei je jaarlijks door tot je het maximum van de salarisschaal bereikt hebt.

Bekijk een overzicht van onze salarisschalen (pdf, 60 kB)

Opleiding en ontwikkeling

Het werk bij de provincie verandert continu. Dus vinden wij investeren in scholing en jouw ontwikkeling belangrijk. Binnen de provincie is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding, training en studie. De provincie kent een loopbaan- en ontwikkelingstraject. In dat kader zijn de mogelijkheden voor de vergoeding van opleidingen, trainingen e.d. geregeld. Daarnaast voer je in het kader van ontwikkeling jaarlijks met jouw teamleider een goed gesprek waarin je onder andere afspraken over studie en training maakt.

Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)

Voor het ontwikkelen en up-to-date houden van je kennis en vaardigheden kun je gebruik maken van het opleidingsaanbod van de Overijssel Academie. Maar je kunt ook kiezen voor een vakstudie, seminar, coaching of andere ontwikkelactiviteit. Als je in dienst bent van de provincie heb je de beschikking over € 5000,- Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) gedurende een periode van 5 jaar.

Individueel Keuze Budget (IKB)

Als provinciemedewerker beschik je naast je salaris over het Individueel Keuze Budget (IKB). Het geld in het budget komt uit het vakantiegeld, de eindejaars­uitkering en de levensloopbijdrage. Ook het bovenwettelijk verlof is omgezet in geld in het IKB.

Het IKB individualiseert zo een deel van de arbeids­voorwaarden. Je bepaalt voortaan zelf - binnen grenzen - waar je het budget voor wilt gaan inzetten. Zo kun je maandelijks, actief keuzes maken die passen bij je persoonlijke omstandigheden, de levensfase en individuele behoeften en op deze wijze het maandelijkse inkomen beïnvloeden.

Reiskosten

De provincie Overijssel biedt een vervoersregeling omdat zij wil bijdragen aan een bewuster autogebruik onder de medewerkers en toenemend gebruik van fiets en openbaar vervoer.

Eigen vervoer

Alle medewerkers van de provincie Overijssel die met eigen vervoer reizen kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste reiskostenvergoeding woon- werkverkeer. Je kunt hiervoor je Individueel Keuze Budget (IKB) inzetten. Dit betekent dat een deel van je bruto IKB wordt omgezet in een netto vergoeding. Het verschil tussen de (niet ingehouden) belasting over de bruto inhouding en de netto uitbetaling is het financiële voordeel. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van het belastingtarief waarin je valt (maximaal 52%).

Openbaar Vervoer

Voor diegenen die hun dagelijkse reis tussen woning en werk afleggen met het openbaar vervoer, vergoedt de provincie 65% van de gemaakte OV- kosten (belastingvrij, op basis van ticketprijs 2e klas reizen).

Werk je parttime? Ook dan betalen we mee aan je reis. Aanvullend is er de mogelijkheid om de kosten van het stallen van je fiets vergoed te krijgen. De eigen bijdrage kan voor jou fiscaal voordelig onder worden gebracht binnen het Individueel Keuze Budget (IKB).

Collectieve verzekeringen en kortingen

Als medewerker van de provincie kun je gebruikmaken van verschillende collectiviteitskortingen bij verzekeringen. Daarnaast kun je als medewerker van de overheid ook profiteren van verschillende collectieve kortingsregelingen in Nederland. Voor meer informatie kun je kijken op www.overheidstad.nl.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Medewerkers kunnen zich bijverzekeren tegen de geldelijke gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Loyalis. Het betreft hier een vrijwillige aanvullende verzekering tegen de financiële gevolgen van gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Deze aanvullende verzekering is naar geheel eigen en vrije keuze van de medewerker af te sluiten.

Pensioen

De provincie is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Bij het ABP is iedere provinciale medewerker verzekerd voor een aantal pensioenen. Allereerst is dit het Ouderdomspensioen.

Waardeoverdracht bij nieuwe baan

Als je bij andere werkgevers al pensioenrechten hebt opgebouwd, kan bij indiensttreding het opgebouwde pensioen ingebracht worden in het ABP. Dit is de zogenaamde waardeoverdracht. Een eventuele overdracht van het pensioen naar het ABP kan gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief geregeld worden.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen wordt afgeleid van het ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen verzekert nabestaanden van een provinciale medewerker van een inkomen bij overlijden. Aanspraken op het nabestaandenpensioen kunnen eenmalig bij pensionering geruild worden voor een hoger ouderdomspensioen.


Op de hoogte blijven van onze vacatures?

Schrijf je dan in voor de Job Agent die je per e-mail op de hoogte houdt van de nieuwste vacatures.