Ben jij de leidinggevende die medewerkers in hun kracht zet?

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Locatie Zwolle
32-36 uur per week
30-06-2021

Teamleider Natuur

Ben jij de leidinggevende die medewerkers in hun kracht zet? Word jij blij als je mag bijdragen aan de natuur (in Overijssel)? En hou je van de uitdaging om partijen met verschillende belangen te laten samenwerken? Dan ben jij onze ideale nieuwe teamleider!

Je gaat leiding geven aan een team van 20 professionals die (uitvoerings)beleid ontwikkelen voor de natuur in Overijssel. Overijssel hanteert een brede definitie van natuur. Het gaat natuurlijk over onze 24 Natura2000-gebieden, maar evenzeer over de integratie van natuur in landbouwgebieden en in de bebouwde omgeving. En het gaat zeker ook om de verbinding tussen natuur en de inwoners en bedrijven in Overijssel. Dat betekent dat jouw medewerkers veel samenwerken met collegas van andere afdelingen en dat jij dat ook bevordert.


De medewerkers in jouw team vertalen strategische keuzes in uitvoeringsbeleid. En ze volgen of dat beleid tot de gewenste resultaten leidt. Zonodig stellen ze het beleid weer bij, of komen tot de conclusie dat de strategische keuzes heroverwogen moeten worden. Jij bent bij dit alles een belangrijke adviseur van de gedeputeerde. Je vertegenwoordigt jouw team tijdens de wekelijkse portefeuille-overleggen. Op bestuurlijk gevoelige dossiers heb je een belangrijke inhoudelijke inbreng.


Onderdeel van jouw team zijn de vier juristen van de eenheid (lees: afdeling). Zij adviseren over de toepassing van wetgeving in relatie tot natuur, maar zij werken ook voor het team dat uitvoeringsbeleid maakt op het terrein van landbouw, landschap en milieu en voor de twee uitvoeringsteams.


Het natuurbeleid is volop in beweging. De stikstofcrisis bepaalt de urgentie, maar tegelijkertijd moeten lange termijn strategieën worden ontwikkeld om ambitieuze doelstellingen voor 2050 te kunnen realiseren. De spanning met economische ontwikkeling, in het bijzonder van de landbouw, is groot. Overijssel heeft een traditie om partijen met (schijnbaar) tegengestelde belangen bij elkaar te brengen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Jouw leiderschap draagt daar aan bij.


Tot slot maak je deel uit van het managementteam van de eenheid. Daarmee ben je medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de eenheid. Wij hebben de ambitie om mee te blijven lopen in de voorhoede van het natuurbeleid in Nederland. Dat doen we door onze medewerkers uit te dagen en te faciliteren om in hun werk het beste uit zichzelf te halen. We zoeken een collega voor 32-36 uur per week.

  • Je brengt in de eerste plaats leiderschapskwaliteiten mee, waarmee je voor je medewerkers optimale omstandigheden creëert om succesvol te zijn. Dat betekent dat je hun individuele talenten benut voor de opgaven van de provincie, dat je medewerkers coacht om (latente) talenten verder te ontwikkelen en dat je op inhoud sparring partner bent. Dus enerzijds stuur je op resultaten en anderzijds zorg je voor een inspirerende werkomgeving.
  • Je hebt kennis van het natuurbeleid in Nederland. Je doorgrondt de complexiteit zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen. Je kan er, wanneer dat nodig is, gezaghebbend over communiceren, waarbij je gemakkelijk aansluit bij partijen met verschillende belangen. Effectief adviseren in een bestuurlijke omgeving is voor jou gesneden koek.
  • Je bent een teamspeler. Je haalt je werkplezier in de eerste plaats uit successen van het team en groei van je medewerkers. Natuurlijk is het leuk als dat ook op jou afstraalt, maar dat komt voor jou op de tweede plaats.
  • Je kent je eigen talenten, maar evenzeer de aspecten van het werk waar je minder goed in bent. Je denkt niet dat je alles zelf moet kunnen, maar dat het juist beter is samen te werken met iemand die je aanvult. En dat zoek je graag op, omdat het tot betere resultaten leidt (en omdat samenwerken ook gewoon leuk is).
  • Je hebt een beetje humor (of op zn minst hou je ervan). We doen natuurlijk serieus werk en we werken vaak hard. Maar terwijl we dat doen, mag er best gelachen worden. En dat doen we graag en veelvuldig.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring minimaal 4.339,54 Euro en maximaal 6.199,32 Euro (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor 32-36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de themas natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.


De eenheid Natuur en Milieu bestaat vanaf 1 september 2021 uit vijf teams: één strategisch team, twee teams die zich bezig houden met (uitvoerings)beleid en twee uitvoeringsteams. Jouw team is één van de twee teams die op 1 september ontstaan uit de opsplitsing van een team dat te groot was geworden. De afdeling heeft in totaal ruim 100 medewerkers. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.