Ben jij een leidinggevende die het beste uit zijn/haar medewerkers haalt?

Gepubliceerd op 18 augustus 2021

Locatie Zwolle
32-36 uur per week
30-09-2021

Teamleider Natuur

Ben jij een leidinggevende die het beste uit zijn/haar medewerkers haalt? Word jij blij als je mag bijdragen aan de natuur (in Overijssel)? En hou je van de uitdaging om partijen met verschillende belangen te laten samenwerken? Dan ben jij onze ideale nieuwe teamleider!

Het natuurbeleid is volop in beweging. De stikstofcrisis bepaalt de urgentie, maar tegelijkertijd moeten lange termijn strategieën worden ontwikkeld om ambitieuze doelstellingen voor 2050 te kunnen realiseren. De spanning met economische ontwikkeling, in het bijzonder van de landbouw, is groot. Overijssel heeft een traditie om partijen met (schijnbaar) tegengestelde belangen bij elkaar te brengen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Jouw leiderschap draagt daar aan bij.


Je gaat leiding geven aan een team van 20 gepassioneerde professionals. Dat zijn de vier juristen van de afdeling en de medewerkers die (uitvoerings)beleid maken voor de natuur in Overijssel. Daarbij gaat het over onze 24 Natura2000-gebieden, maar ook over de integratie van natuur in landbouwgebieden en in de bebouwde omgeving. En het gaat om de verbinding tussen natuur en de inwoners en bedrijven in Overijssel. Jouw medewerkers moeten veel samenwerken met collegas van andere afdelingen. Jij stimuleert dat. Jij bent bij dit alles een belangrijke adviseur van de gedeputeerde. Op bestuurlijk gevoelige dossiers heb je een belangrijke inhoudelijke inbreng.


Je maakt als teamleider deel uit van het managementteam van de eenheid. Daarmee ben je medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de eenheid. Wij hebben de ambitie om mee te blijven lopen in de voorhoede van het natuurbeleid in Nederland. Dat doen we door onze medewerkers uit te dagen en te faciliteren om in hun werk het beste uit zichzelf te halen. We zoeken een collega voor 32-36 uur per week.

  • Je hebt leiderschapskwaliteiten, waarmee je voor je medewerkers optimale omstandigheden creëert om succesvol te zijn. Dat betekent dat je hun talenten benut voor de opgaven van de provincie, dat je medewerkers coacht om (latente) talenten verder te ontwikkelen en dat je op inhoud sparringpartner bent. Je hebt goed ontwikkeld mensgericht leiderschap, dat je onder andere inzet wanneer de passie van de mensen in jouw team in de politieke besluitvorming niet (geheel) gevolgd wordt. Kortom, je stuurt op resultaten én je hebt aandacht voor de mens.
  • Je hebt kennis van het natuurbeleid in Nederland. Je doorgrondt de complexiteit zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen. Je kan er gezaghebbend over communiceren, waarbij je gemakkelijk aansluit bij partijen met verschillende belangen. Effectief adviseren in een bestuurlijke omgeving is voor jou gesneden koek.
  • Je bent een teamspeler. Je haalt je werkplezier in de eerste plaats uit successen van het team en groei van je medewerkers. Natuurlijk is het leuk als dat ook op jou afstraalt, maar dat komt voor jou op de tweede plaats.
  • Je kent je eigen talenten, maar ook de aspecten van het werk waar je minder goed in bent. Je werkt liever samen met iemand die je aanvult dan alles zelf te doen.
  • Je hebt een beetje humor (of op zn minst hou je ervan). We doen natuurlijk serieus werk en we werken vaak hard. Maar terwijl we dat doen, mag er best gelachen worden. En dat doen we graag.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 4.339,54 Euro en maximaal 6.199,32 Euro (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor 32-36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de Eenheid Natuur en Milieu, één van de acht afdelingen (afdeling = eenheid) binnen de provincie Overijssel. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de themas natuur, milieu en duurzaamheid. We werken intensief samen met burgers, bedrijven, andere overheden en belangengroepen, waarbij we inspelen op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.


De Eenheid Natuur en Milieu bestaat vanaf 1 januari 2022 uit vijf teams: één strategisch team, twee teams die zich bezig houden met (uitvoerings)beleid en twee uitvoeringsteams. Jouw team is één van de twee teams die op 1 januari ontstaan uit de opsplitsing van een team dat te groot was geworden. De afdeling heeft in totaal ruim 100 medewerkers. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.