Heb jij een brede, sector overstijgende visie op het actuele ruimtelijke domein?

Gepubliceerd op 20 mei 2020

Locatie Zwolle
uur per week
06-06-2020

Strategisch adviseur ruimtelijk domein

Heb jij een brede, sector overstijgende visie op het actuele ruimtelijke domein en breng jij innovatieve werk- en denkwijzen mee? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met een aantal jaren ervaring bij de overheid op het ruimtelijk domein.
Het fysieke domein verandert sterk. Transities als energie, klimaat en circulair brengen een nieuwe ruimtelijke context. Samen met andere opgaven vragen zij om een andere ruimtelijke sturing en beleidskeuzes. Samenhang tussen transities en opgaven in concrete gebieden vragen om heroverweging van beleid en sturing. Het ruimtelijk provinciaal beleid is daardoor ook aan herziening toe. Als het belangrijkste integrerende beleidskader van de provincie wordt dit een van de belangrijkste opgaven.

Als strategisch adviseur ruimtelijk domein versterkt jij het strategisch ruimtelijk beleid van de provincie vanuit de fysieke impact van de grote transities (energie, circulair en klimaat) en de samenhang daartussen. Dit betekent dat je extern georiënteerd bent, en dat je een duidelijke visie hebt op provinciale ruimtelijke ontwikkelingen waarbij je de verbanden ziet met andere beleidsvelden.
Je beschikt vanuit jouw ervaring over een brede kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. Je zoekt actief de samenwerking met andere strategen van de provincie Overijssel, je weet tijdig relevante ontwikkelingen te signaleren, hebt oog voor verbanden en je kunt succesvolle coalities smeden.
Van buiten naar binnen werken, weten wat burgers, bedrijven en belanghebbende belangrijk vinden, maakt deel uit van hoe jij werkt. Je bent consequent in het handelen en transparant over de inzet van de provincies met partners. Je bent in staat om met jouw daadkracht en pro-activiteit nieuwe initiatieven te initiëren. Ook beleidsbeïnvloeding en lobby op bovenregionaal niveau behoort tot jouw kwaliteiten. Je bouwt en onderhoudt daartoe contacten met onder andere het rijk, andere provincies en het IPO en legt relaties met wat er op Europees niveau gebeurt. Tot slot wordt van jou een bijdrage verwacht aan de ontwikkeling van een herziene omgevingsvisie, waar al deze elementen in terugkomen.
Je komt terecht het team strategie van de eenheid Ruimte en bereikbaarheid. je werkt samen met 10 collegas aan de strategie op het brede fysieke domein. Het team besteedt veel aandacht aan de samenhang in het ruimtelijk domein op strategisch niveau. Je bent samen met teamgenoten sparringspartner van het MT van de eenheid, het concern management team en het bestuur. We zoeken een collega voor de duur van 3 jaar en 36 uur per week.

Om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan vragen wij van je dat je gepokt en gemazeld bent in het strategische veld van complexe ruimtelijke beleidsontwikkeling. Dit kun je onderbouwen met aantoonbare ervaring in het succesvol ontwikkelen, opstellen en uitdragen van strategieën en standpunten. Daarnaast ben je thuis in het functioneren van het openbaar bestuur (de provinciale organisatie) en politiek- bestuurlijke verhoudingen. Je beschikt over brede theoretische- en praktische kennis van de beleidsterreinen van de provincie, waarbij je bij voorkeur ervaring hebt met een van de beleidsthemas water, mobiliteit of ondergrond. Je doet dit alles vanuit een academisch werk- en denkniveau.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 4.296,57 en maximaal 6.137,94 (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 3 jaar. Je krijgt eerst een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, die bij goed functioneren wordt verlengd voor de resterende periode.
Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.
De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.