Gedreven specialist landelijk gebied - met verbindende kwaliteiten

Gepubliceerd op 19 februari 2021

Locatie Zwolle
36 uur per week
11-03-2021

Specialist ruimtelijk beleid landelijk gebied

Wij zoeken een ruimtelijk specialist die met passie en deskundigheid het provinciale omgevingsbeleid voor het landelijk gebied (mede) ontwikkelt en uitvoert. Overijssel kent een diversiteit aan landschapstypen met veel natuur- en cultuurwaarden en ruimte voor ondernemerschap. Ben je ontwikkelingsgericht, heb je een scherpe blik voor de kwaliteiten van het landschap en weet je dat samen met andere overheden en partners tot uitvoering te brengen in ruimtelijke plannen, dan zoeken wij jou!

Je gaat werken binnen de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, team Realisatie. Als specialist draag je bij aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in een tijd waarin veel opgaven juist daar samenkomen. Enerzijds vragen meerdere opgaven ruimte van het landelijk gebied en anderzijds zijn de kenmerkende kwaliteiten van het landschap van belang. Op dat spanningsveld weet je effectief en met partners invulling te geven aan ontwikkelingen die in het landelijk gebied plaatsvinden. Daarbij kijk je in samenhang naar de verschillende opgaven, beleidsvelden en de relatie tussen stad en land.
Werkzaamheden:

  • Je speelt proactief in op trends en ontwikkelingen in het landelijk gebied en weet die te vertalen naar een integrale visie op de toepassing van het ruimtelijk beleid;
  • Je behandelt complexere ruimtelijke plannen en visies van gemeenten en zorgt voor een integraal standpunt van de provincie. Je overlegt met en adviseert gemeenten en ons bestuur;
  • Je onderhoudt het kennis- en leernetwerk voor de kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO). En jij organiseert de kennisdeling en het leren van- en met elkaar;
  • Je neemt initiatief om de KGO verder te ontwikkelen naar een gebiedsgerichte toepassing en initieert daarvoor experimenten;
  • Nieuw beleid vertaal je samen met partners naar concrete handelingsopties voor de praktijk van gemeenten en initiatiefnemers. Voor de implementatie van nieuw beleid ontwikkel je samen met gemeenten communicatiemiddelen (denk bijvoorbeeld aan handreikingen);
  • Je bent in staat vanuit verschillende invalshoeken te kijken en levert vanuit de praktijk input voor de beleidsontwikkeling, waaronder de herziening van de Omgevingsvisie;


Wij werken iedere dag aan een mooi, bereikbaar en duurzaam Overijssel. De grote (ruimtelijke) ontwikkelingen die op ons af komen, vragen een nieuwe manier van werken van de overheid. De samenwerking met onze partners is de afgelopen jaren geïntensiveerd in verbanden als de Stadsbeweging, Woonkeuken en Overijssel Op Streek. Om dergelijke samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen gaan we als eenheid steeds meer gebieds- en talentgericht werken. Klassieke themas als ruimte, ondergrond, water, wonen en bereikbaarheid en de transities komen bij elkaar in complexe ruimtelijke opgaven. Daar staan wij als eenheid middenin. Door steeds de juiste aansluiting te zoeken tussen de opgaven en de mensen willen we ons als eenheid blijven mee ontwikkelen met de vragen en opgaven die op ons af komen.

We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Wij zijn op zoek naar een collega die verstand heeft van het landelijk gebied in brede zin, verbindende kwaliteiten heeft en minimaal 5 jaren aantoonbare ervaring in het ruimtelijk domein op verschillende schaalniveaus. Denk hierbij aan samenwerking in netwerken, uitvoeren van en bijdragen aan beleidsontwikkeling en bijbehorende ruimtelijke processen. We verwachten dat je deze ervaring onderbouwt met een relevante afgeronde ruimtelijke opleiding op HBO/WO niveau. Uit je cv blijkt dat je je vakdeskundigheid hebt bijgehouden.Je adviseert helder en duidelijk op basis van gedegen en inhoudelijke argumenten en weet dat ook om te zetten in concrete acties en beleid. Je kunt omgaan met diverse belangen en je bent in staat om draagvlak te verwerven en te behouden van idee tot resultaat. Je bent een stevige gesprekspartner richting samenwerkingspartners, mede overheden, initiatiefnemers, bestuur en organisatie. Daarbij borg je dat wij als provincie op jouw aandachtsgebied proactief inspelen op toekomstige ontwikkelingen, kennis delen en blijven leren.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.506,28 Euro en maximaal 5.008,99 Euro (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor minimaal 36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.
De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie.Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.