Help jij ons mee om de natuurinclusieve leefomgeving van de toekomst vorm te geven voor Overijssel?

Gepubliceerd op 26 maart 2021

Locatie Zwolle
32-36 uur per week
07-05-2021

Projectleider Natuurinclusief ontwerpen

Sinds 1 januari 2017 staan provincies voor de belangrijke opgave om het natuurbeleid in Nederland uit te voeren. Overijssel werkt samen met maatschappelijke partners aan het herstel van de biodiversiteit, maar we richten ons ook op het beleven en benutten van natuur door mensen en bedrijven. We streven naar een natuurinclusieve benadering die mens, economie en natuur weer dichterbij elkaar brengt. Voor het programma Natuur voor Elkaar zoeken we een bekwame ontwerper die onze provincie inspireert en op weg helpt om meer natuurinclusieve oplossingen te ontwerpen voor vraagstukken uit de leefomgeving en voor (toekomstige) stadsontwikkeling.

Het Uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar is een breed samenwerkingsverband van Provincie, maatschappelijke partners, ondernemers en betrokken inwoners met de gezamenlijke ambitie dat iedereen in Overijssel natuurinclusief handelt. Onze aanpak is energiek en vindingrijk. We werken vanuit een gezonde mix van bekwaamheid en bevlogenheid. We informeren, enthousiasmeren, verleiden en faciliteren inwoners, bedrijven, gemeenten en andere partijen. Eén van onze actielijnen is Natuur in de stad en deze richt zich op het vergroenen van steden en dorpen. Als projectleider werk je binnen deze actielijn en help je vanuit een stedenbouwkundige achtergrond mee met het ontwerpen van natuurinclusieve oplossingen. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor een structurele inbedding van deze aanpak in Overijssel. Dit is een geweldige kans om van betekenis te zijn voor een natuurinclusief Overijssel!


Je werkt als projectleider natuurinclusief ontwerpen op het grensvlak tussen ontwerp, uitvoering, strategie en beleid. Je gebruikt je ontwerpende vaardigheden om ontwikkelingen in de bebouwde omgeving te verrijken met natuur. Je weet daarmee te overtuigen dat natuur een oplossing kan zijn voor allerhande vraagstukken die zo breed kunnen zijn van klimaatadaptatie tot eenzaamheid. Je brengt al ontwerpend over dat natuur doorgaans geen kostenpost is, maar een waardecreator (zoals voor wonen en bedrijventerreinen). De vraagstukken waar je je mee bezighoudt, variëren van een éénmalige inspiratiesessie voor een specifieke situatie, tot de natuurinclusieve inbreng in een lang en complex stadsontwikkelingsproces.


De vorm die je vaak zult toepassen is een natuuratelier. Je brengt partijen uit de omgeving bij elkaar die een binding met òf belang bij de plek hebben, bijvoorbeeld gemeente, waterschap, de buren of natuurorganisaties. In het atelier onderzoek je wat bindt, waar verwachtingen, dromen en ambities van de deelnemers elkaar versterken. Je bepaalt welke provinciale collegas de ateliers inhoudelijk kunnen voeden en benut hen op een manier die past bij de vraag die gesteld wordt. De opbrengst van het atelier is inspiratie, richting en handvatten voor de aanvrager om verdere stappen te zetten. Daarvoor is ruimtelijk ontwerp en aansprekende verbeelding belangrijk. Zo weet je de winst van natuur voor die opgaven te laten omarmen. Je laat pas los als je ervan verzekerd bent dat het in goede handen is.


Daarnaast is het jouw taak om deze werkwijze verder te verbreiden, waardoor steeds meer partijen dit inzetten. Zodat uiteindelijk, over drie jaar, de provincie deze tijdelijke rol met een gerust hart kan loslaten en andere partijen zich het natuurinclusief ontwerpen hebben eigen gemaakt.We zoeken een collega voor minimaal 32-36 uur per week.

 • Je neemt makkelijk initiatief, stapt op partijen af, kan inspireren en meebewegen
 • Je hebt ruime kennis en ervaring als landschaps- of (steden)bouwkundig ontwerper.
 • Je draagt het belang van een natuurinclusieve omgeving uit in woord en daad.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en aantoonbaar goede ontwerp- en procesvaardigheden.
 • Je bent zelfstandig in staat om een natuuratelier te organiseren.
 • Je hebt een relevant netwerk dat je gemakkelijk verder uitbouwt, zodat je voor je ateliers een diversiteit aan inspirerende expertise kunt benutten.
 • Je kunt aantoonbaar werken met vraagstukken uit de lokale leefwereld, maar ook op langjarige, stedenbouwkundige trajecten en weet deze werelden met elkaar te verbinden door goede voorbeelden in te brengen.
 • Je kunt werken op verschillende abstractieniveaus: o.a. beleidsmatig, strategisch en uitvoerend.
 • Je weet hoe professionals in de bouwwereld werken en wat ervoor nodig is om ze te verleiden tot natuurinclusief doen.
 • Je bent redelijk thuis in natuurbeleid.
 • En last but not least je brengt humor en relativeringsvermogen met je mee, want we hechten aan een prettige werkomgeving waar ieder met plezier zijn werk kan doen.

Bij de provincie Overijssel werken we talentgericht. Dat betekent dat we medewerkers uitdagen om hun talenten verder te ontwikkelen en zich in het dagelijks werk aan te laten vullen door collegas met complementaire talenten. We verwachten dat ook van jou.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.996,22 Euro en maximaal 5.708,87 Euro (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor minimaal 32-36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 3 jaar.


Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de afdeling Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de themas natuur, milieu en duurzaamheid. Daarbij werken we waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties. We spelen in op initiatieven uit de samenleving die aansluiten bij de provinciale ambities.


Het Uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar is een samenwerkingsverband met partners. De provincie levert de programmaleider, die stuurt op samenhang. De programmaleider rapporteert aan een stuurgroep waarin de partners op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd zijn.


Naast de inzet op het beleven en benutten van natuur, houdt de provincie zich intensief bezig met het beschermen en herstellen van de natuur. Belangrijk onderdeel daarvan is de zogenoemde Ontwikkelopgave, waarin het herstel van de natuur in de Natura2000-gebieden concreet wordt vormgegeven.Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.