Gepubliceerd op 15 oktober 2020

Locatie Zwolle
36 uur per week
31-10-2020

Ondernemer cultuur en educatie

Er voor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Overijssel kunnen deelnemen aan cultuur. Dat is een van de ambities uit ons nieuwe cultuurbeleid. Van muziekonderwijs op de basisschool tot een creatieve cursus via de bibliotheek, creatieve broedplaats of het theater. Samen met onze partners vanuit onderwijs, bibliotheken en de culturele sector werken we samen aan deze ambities op het gebied van cultuureducatie, participatie en zorgen we ervoor dat talentvolle makers inspirerende (podium)kunst kunnen maken. Onze ambities zijn groot. We maken activiteiten op dit gebied mogelijk en zorgen ervoor dat goede, inspiratie-volle voorbeelden zichtbaar zijn. Samen willen we nog meer bereiken. Slim investeren met een zo hoog mogelijke maatschappelijke opbrengst zijn nodig voor deze functie. Ondernemerschap en creativiteit zijn nodig om dit te bereiken.
Herken jij deze kwaliteiten bij jezelf en heb je de ambitie om ons team te versterken? Dan nodigen we je uit om te solliciterern

Provincie Overijssel zet zich in voor cultuur en erfgoed, omdat dit bijdraagt aan het geluk van de inwoners, het verbeteren van het vestigingsklimaat, het versterken van de economie en bevorderen van de regionale identiteit. Het bevorderen van cultuureducatie, -participatie en bijvoorbeeld talentontwikkeling zijn belangrijk om deze doelen te bereiken. Dit kan met bestaande projecten en programmas, maar ook door nieuwe samenwerkingen of initiatieven. We werken intensief samen met onze partners, zoals gemeenten, onderwijs en culturele en maatschappelijke organisaties. Als medewerker beleidsuitvoering cultuur ga je onder andere met deze onderwerpen aan de slag.
Je werkt aan ambities, zoals we deze in onze nieuwe cultuurnota benoemd hebben. Het is een functie die in ontwikkeling is. De onderwerpen waaraan je werkt, kunnen veranderen. Wel zijn een aantal werkzaamheden helder: Het is een functie waarin je instrumenten zoals subsidieregelingen bedenkt, doorontwikkelt en toepast. Het onderhouden van relaties en bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden versterken en uitdagen om op een nog hoger niveau te komen horen daarbij. Zo kunnen we samen de maatschappelijke opbrengst van onze inveseringen vergroten. De eerste klus die geklaard moet worden is het uitvoeren van de programmas Cultuureducatie met Kwaliteit en bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Overijssel.
Je komt terecht in het team waar je samen met ca 18 collegas werkt aan de uitvoering van ons cultuurbeleid, beleid sociale kwaliteit en evenementenbeleid. Daarvan werken ongeveer 8 collegas aan onze cultuurdoelen. Wanneer nodig, kunnen werkzaamheden ook op het terrein van sociale kwaliteit of evenementenbeleid liggen. We zoeken een collega voor minimaal 36 uur per week.

Wij zijn op zoek naar een collega die hart heeft voor cultuur in brede zin. Iemand die enthousiast wordt van het werken in een dynamisch samenspel tussen overheden en organisaties. Een initiatiefrijke collega die met een ondernemende en praktische houding doelen weet te bereiken. Die kansen ziet en houdt van samenwerking binnen onze provinciale organisatie en daar buiten. Ook als dit ingewikkeld is door bijvoorbeeld tegenstrijdige belangen of teveel denken vanuit financiele of juridische belemmeringen in plaats van ambities. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is een must.
Het is handig als je een opleiding hebt gehad op het gebied van cultuur of vanuit het onderwijs. Echter, nog belangrijker voor ons, is dat je kan laten zien dat je de culturele of onderwijssector kent. En dat je die kennis weet om te zetten in projecten of afspraken met de sector. Het is voor ons belangrijk dat je een denkniveau laat zien dat past bij onze gevraagde competenties. Dat je begrijpt hoe gemeenten werken en de wereld van commserciele en maatschappelijke organisatie kent. Onderdenemende vaardigheden zijn belangrijk: met beperkte financiele middelen willen we veel Overijsselaars bereiken. We willen ons team het liefst versterken met iemand die werkervaring heeft en kan laten zien uitdagingen met een open blik aan te gaan. Het liefst iemand met een brede interesse, die houdt van creatieve of niet-logische oplossingen. Een stevige persoonlijkheid die snel zelfstandig op pad kan en ook geniet van het samenwerken in een team.
We willen je uitnodigen om ons in jouw motivatie voor deze vacature een voorbeeld kan laten zien waar jij je ondernemende houding laat zien, wat jouw aandeel in dit succes was en wat het opleverde. De wijze waarop je dit doet, dat mag je zelf bepalen.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 2.998,98 en maximaal 4.284,28 (schaal 10) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor minimaal 36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke themas zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities. De eenheid bestaat uit twee teams: Leiding & Strategie en Beleid & Realisatie. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.