Ben je de jurist met minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van vastgoedrecht en overeenkomstenrecht die wij zoeken?

Gepubliceerd op 29 mei 2021

Locatie Zwolle
32-36 uur per week
22-06-2021

Jurist grondzaken

De provincie koopt, verkoopt en ruilt gronden in het kader van provinciale projecten. Dit kunnen wegenprojecten zijn, maar ook projecten in het kader van de Ontwikkelopgave Natura 2000. We voeren de landelijke opkoopregeling voor veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden uit. Onze inzet zal de komende jaren vergroot worden, omdat ook de klimaatopgave, de bossenstrategie, nieuwe energie, natuur etc een grondcomponent kennen. Daarnaast regelt het team de privaatrechtelijke overeenkomsten voor projecten als IJsseldelta Zuiden Ruimte voor de Vecht. Ook het verlenen van pachtrechten, jachtrechten (voor provinciale gronden), visrechten en (tijdelijk) beheer van provinciale opstallen horen tot het werkpakket van het team Grondzaken.

Als jurist grondzaken ben je betrokken bij diverse programmas en projecten binnen de provincie waar eigendomsposities een rol spelen, zoals de Ontwikkelopgave Natura 2000 en infrastructuurprojecten. Je bent juridische vraagbaak voor je grondzakencollegas die verantwoordelijk zijn voor de verwervings- en vervreemdingsprocessen en het tijdelijk beheer van grond en opstallen van de provincie. Je draagt zorg voor het up-to-date zijn van juridische modellen en de juridische kennis in het team. Je doet de juridische kwaliteitscontrole van overeenkomsten.


Vanuit de gedachte dat het team in regie werkt, ben je betrokken bij aanbestedingstrajecten en stuur je deze soms ook zelf aan.


Buiten je team adviseer je programma- en projectleiders welk juridisch product vanuit de Nota Grondbeleid het meest toegesneden is op de geschetste situatie of problematiek. Je bent bekend met de provinciale opgaven en houdt de ontwikkelingen in beeld, zodat juridische producten op tijd beschikbaar zijn, inclusief de inzet van dwingend instrumentarium (onteigening, gedoogplicht) of een niet eerder gebruikte contractvorm. We zoeken een collega voor 32-36 uur per week voor een tijdelijke periode van 2 jaar.

Wij vragen een universitaire opleiding Nederlands recht (master of doctoraal). Je hebt minimaal drie jaar ervaring op het gebied van vastgoedrecht en overeenkomstenrecht (liefst bij een overheidsorganisatie) en de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling.


Je denkt in mogelijkheden en zoekt naar juridische constructies om gewenste doelen te behalen. Daarbij houd je de kaders van de nota grondbeleid goed in het oog en adviseer je tijdig waar juridische spanning ontstaat. Je bent in staat doelgericht te handelen. Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Je verplaatst je in de adviesvrager en bent in staat om jouw adviesstijl te variëren. Je bent goed in het opbouwen van relaties. Je hebt het in je om in een dynamische omgeving een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van zowel het team grondzaken als de provincie als geheel.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.506,28 Euro en maximaal 5.008,99 Euro (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor 32-36 uur per week voor een tijdelijke periode van 2 jaar. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Publieke Dienstverlening, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid houdt zich bezig met de uitvoering van het provinciaal grondbeleid, verstrekt subsidies en vergunningen en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast ondersteunt zij het provinciaal beleid met beleidsonderzoeken, analyses en (GIS-) dataverwerking. De eenheid is een vliegwiel en verbinder als het gaat om het stimuleren van klantgerichte dienstverlening.


De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Vergunningverlening, Handhaving, Grondzaken, Subsidieverlening, Beleidsinformatie uitvoerend en Beleidsinformatie adviserend. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.