Ben jij onze nieuwe financieel subsidieadviseur?

Gepubliceerd op 19 januari 2022

Locatie Zwolle
36 uur per week
23-01-2022

Financieel subsidieadviseur

Als financieel subsidieadviseur werk je samen met de andere financieel adviseur aan een breed pakket:

  • Je adviseert gevraagd en ongevraagd collegas over gecompliceerde financiële samenwerkingsconstructies, businesscases als onderdeel van een subsidieaanvraag en de meer complexe subsidiebegrotingen. Ook BTW-kwesties rond subsidies horen daarbij. Als er om financieel maatwerk bij een subsidieaanvraag wordt gevraagd, kom jij met slimme oplossingen. Je bent daarbij vooral in staat om de verbinding te leggen tussen financiële aspecten en de juridische vertaling daarvan in subsidiebesluiten.Je gaat daarom ook gewoon af en toe een gecompliceerde subsidiebeschikking schrijven om jouw collegas goed te kunnen blijven adviseren in het hele subsidieproces;
  • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het financiële deel van de subsidiesystematiek. Het beleid rond misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies is hier onderdeel van. Je hebt een actieve rol in het risicomanagement rond subsidies. Je voert hiervoor de (verbijzonderde) interne controletaak uit;
  • Je bent financieel gesprekpartner voor enkele grotere subsidieontvangende partners van de provincie;
  • Je bent ook gesprekspartner van de provinciale accountant als het gaat om subsidies. Je overlegt met hen en bespreekt de subsidie(proces)bevindingen uit de controlewerkzaamheden van de provinciale accountant;
  • Als externe financiële spelregels wijzigen, weet jij dat te vertalen in de consequenties voor het subsidieproces of -regelgeving;
  • Je vindt het leuk om actief kennis te delen met de rest van het team;
  • Je bent één van de formele toezichthouders op de naleving van de subsidievoorschriften. Het onderzoek hiervoor doe je zowel van achter je bureau (deskresearch) als via (financiële) controles ter plaatse. Je doet zo nodig onderzoek in de administratie van de subsidieontvanger.


Je gaat werken in het Servicecluster van het team. Je bent als financieel subsidieadviseur de financiële vraagbaak voor andere subsidiemedewerkers in het team. We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Voor deze functie zoeken we iemand met tenminste een hbo opleiding die in staat is financiële en juridische vraagstukken te verbinden, bijvoorbeeld hbo MER. De benodigde werkervaring op het terrein van financiële vraagstukken bedraagt een paar jaar. Ervaring met subsidies is een pre, net als werkervaring bij de overheid. Je weet je kennis van de subsidieregelgeving snel eigen te maken. Je hebt affiniteit met processen en digitale systemen.


Je brengt voor je beleids- en beoordelingsrol een of meer van de volgende sterke punten met je mee: analytisch, strategisch en creatief. Voor je adviesrol vragen we een aanmoedigende en empathische aanpak. In je houding en gedrag laat je zien dat dienstverlening aan de klant bij jou centraal staat. Daarbinnen weet je een goede balans te vinden met de geldende regelgeving en interne procedures. Je bent gericht op samenwerken en hebt oog

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal  3.085,57 Euro en maximaal  4.386,29  Euro (schaal 10) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor 36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.


Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Publieke Dienstverlening, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid houdt zich bezig met de uitvoering van het provinciaal grondbeleid, verstrekt subsidies en vergunningen en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast ondersteunt zij het provinciaal beleid met beleidsonderzoeken, analyses en (GIS-) dataverwerking. De eenheid is een vliegwiel en verbinder als het gaat om het stimuleren van klantgerichte dienstverlening.


De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Vergunningverlening, Handhaving, Grondzaken, Subsidieverlening, DIGI (Data, Informatie, GIS & Innovatie) en Onderzoek & Advisering.Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.