Bescherm jij onze provincie tegen overstromingen?

Gepubliceerd op 13 september 2021

Locatie Zwolle
28-30 uur per week
10-10-2021

Beleidsuitvoerder water

Durf jij zowel inhoudelijk als procesmatig positie in te nemen binnen de wateropgaven in Overijssel? Heb jij een brede blik en leg je makkelijk verbindingen? En ben je inhoudelijk sterk en bekijk je wateropgaven in samenhang met andere beleidsdomeinen zoals natuur, landbouw, wonen en energie? Dan zoeken wij jou!

Bescherming tegen overstroming, wateroverlast en droogte is een belangrijke voorwaarde voor een veilige woon- en werkomgeving. Door de klimaatverandering en nieuwe normen ligt er ook voor Overijssel een opgave om de bescherming op orde te brengen en te houden. Daarnaast vraagt de klimaatverandering een adaptief waterbeleid in stad en land. Je luistert naar wat er speelt, opereert hierin proactief, je stelt je flexibel op en gaat samen met anderen voor resultaat. Jij bent degene die inhoud én uitvoering geeft aan ons waterbeleid.


Als beleidsuitvoerder water ga je je bezig houden met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Je coördineert de HWBP-werkzaamheden, adviseert de bestuurder over lopende dijkversterkingsprojecten en neemt deel aan ambtelijke begeleidingsgroepen. Je verzorgt daarin de afstemming met onze partners en slaat een brug tussen themas en opgaven. Daarnaast neem je actief deel aan de complexe, meervoudige gebiedsopgave voor de regio Noordwest Overijssel waarin de stikstof- en veenweideproblematiek zijn samengevoegd tot één gebiedsgerichte aanpak. Hierbij sta je in direct overleg met lokale partners, grondeigenaren en agrariërs. Ook loopt in hetzelfde gebied de Ontwikkelopgave N2000. Jij brengt je veenweide- en waterkennis in binnen het programma, neemt deel aan landelijke kennisplatforms en vertaalt de nationale afspraken en opgaven vanuit o.a. het Klimaatakkoord naar de regio. Ook ga je samen met collegas aan de slag met de water-gerelateerde zaken rondom het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In overleg met de regionale partners maken we afspraken hoe we middelen effectief in kunnen zetten om onze doelen voor waterkwaliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit te behalen.


In het team RBR werk je samen met collegas van diverse andere teams en externe collegas aan de uitvoering aan onze provinciale wateropgaven.


We zoeken een collega voor 28-30 uur per week. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 2 jaar. Je krijgt eerst een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, die bij goed functioneren wordt verlengd voor de resterende periode. Binnen deze periode wordt bekeken of deze functie omgezet kan worden naar een functie voor onbepaalde tijd.

Heb jij inhoudelijke kennis van en ervaring met het water-domein, een brede kijk en interesse in de actuele opgaven rond landbouw, stikstof, energie en natuur? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken een sociaal vaardig iemand die gemakkelijk schakelt en beschikt over een aantal jaren ervaring in het publieke waterdomein.

  • Je hebt een afgeronde hbo of wo-opleiding op het gebied van water, fysische geografie of vergelijkbaar werk- en denkniveau.
  • Je hebt kennis van en ervaring in het fysieke domein op het thema water / klimaat-robuuste watersystemen en je bent thuis in de grote (transitie)opgaven in het landelijk gebied.
  • Je bent politiek-bestuurlijke sensitief met verbindende kwaliteiten.
  • Je opereert als samenwerkingspartner in de relevante netwerken.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 2.998,98 Euro en maximaal 4.284,28 Euro (schaal 10) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor 28-30 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 2 jaar. Je krijgt eerst een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, die bij goed functioneren wordt verlengd voor de resterende periode. Binnen deze periode wordt bekeken of deze functie omgezet kan worden naar een functie voor onbepaalde tijd.
Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.


De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit en Beleidsrealisatie. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.