Kun je de spin in het web zijn als het gaat om vraagstukken van regionaal openbaar vervoer in Overijssel?

Gepubliceerd op 27 juli 2020

Locatie Zwolle
uur per week
16-08-2020

Beleidsontwikkelaar Openbaar Vervoer

Kom jij het beste tot je recht in een politiek bestuurlijke omgeving en word jij warm van het verbeteren van ons regionale openbaar vervoer? Wil jij graag samen met onze buurprovincies actief bedragen aan de doorontwikkeling hiervan in de oostelijke regio? Wil jij daarin de verbinding zijn tussen de grotere regio en de provincie Overijssel en ben je een kei in samenwerken? Kun je de spin in het web zijn als het gaat om vraagstukken die bijdragen aan de (door-)ontwikkeling van regionaal openbaar vervoer in Overijssel? Dan zoeken wij jou!
Met de provincies Flevoland en Gelderland werken we voor regionaal openbaar vervoer in het samenwerkingsverband OV-Oost. Dit samenwerkingsverband is gericht op de monitoring, het concessiebeheer en de doorontwikkeling van het regionale openbaar vervoer in de drie provincies. Dit gebeurt binnen de beleids- en financiële kaders van de drie afzonderlijke provincies en als beleidsontwikkelaar OV ben jij de verbinding naar het integrale beleid van onze provincie. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor het managementteam van OV-Oost en zorgt voor het uitlijnen en afstemmen van de adviezen richting bestuurlijke besluitvorming in Overijssel en richting landelijke overleggen.

In de functie van Beleidsontwikkelaar Openbaar Vervoer ben jij degene die de beleidsinhoud verbindt tussen de samenwerking OV-Oost en het eigen management en bestuur van Overijssel. Hiervoor werk je deels in OV-Oost-verband en deels voor de provincie Overijssel. Je bent een kei in samenwerken en bent de spin in het web als het gaat om vraagstukken die bijdragen aan de (door-)ontwikkeling van regionaal openbaar vervoer in Overijssel. Als beleidsontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor de (door-)ontwikkeling van de beleidsvisie naar praktische kaders voor de inrichting en het functioneren van het openbaar vervoer. Hiervoor neem je deel aan landelijke werkgroepen aangaande beleidskaders, met een nadruk op tarieven en betalingswijzen, en voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming op landelijk niveau. Je treedt op als adviseur van het eigen management en bestuur op de landelijke OV-onderwerpen en ondersteun je concessiemanagers bij beleidskader-overschrijdende onderwerpen. Op regionaal niveau ben je accounthouder voor de samenwerking in OV-Oost en werk je samen aan beleidsvorming, afstemming en doorontwikkeling van het OV met buurprovincies en gemeenten. Je treedt op als projectleider en doet de voorbereiding voor besluitvorming over regionale tarieven en betaalwijzen. Daarnaast ben je proactief bij het lokaliseren van ontbrekende beleidskaders en hier invulling aan geven, je begeleidt pilotprojecten van vervoerders, gemeenten en maatschappelijke initiatieven en je beoordeelt subsidieaanvragen voor nieuwe oplossingen voor mobiliteit. We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Wat jij meeneemt, zijn aantoonbaar sterk ontwikkelde advies- en onderhandelingsvaardigheden en alle vaardigheden van een onderzoeker. Daarom ben je nieuwsgierig en analytisch sterk en wil je blijven bijdragen aan het verbeteren van onze vervoerssystemen. Je bent in staat beknopt en duidelijke voorstellen te formuleren en te verdedigen en je begrijpt de bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen tussen overheidslagen. Op het gebied van openbaar vervoer heb je (diepgaande) kennis van de Wet personenvervoer 2000 en de daarmee samenhangende wetgeving.
Voor deze functie is het nodig te beschikken over ruime ervaring met het functioneren van het (openbaar) bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits. Je weet precies in welke fase je bestuur, management en de politiek aanhaakt en plant je werkzaamheden zo dat dit goed aansluit. Sterker nog, we willen niet alleen dat je dit weet, maar dat je dit vanuit jouw ervaring ook praktisch weet toe te toepassen. We kunnen ons ook voorstellen dat je deze ervaring hebt opgedaan bij een marktpartij.
Jouw ervaring, kennis en vaardigheden zien we graag terug in jouw curriculum vitaea. Als het gaat om jouw ervaring met het handelen in het bestuurlijke proces, willen wij je uitdagen dit in jouw motivatiebrief te onderbouwen. De wijze waarop, die mag je zelf bepalen.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.996,22 en maximaal 5.708,87 (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.  Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.
De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.