Heb je ervaring in de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en breng jij bestuurlijke en diplomatieke vaardigheden mee?

Gepubliceerd op 25 oktober 2021

Locatie Zwolle
32 uur per week
6-11-2021

Beleidsadviseur Coördinerend Rijksheer Nordrhein-Westfalen

Kun jij schakelen tussen overheden, heb je ervaring in de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en breng jij bestuurlijke en diplomatieke vaardigheden mee? Dan zijn we op zoek naar jou!

Onze Commissaris van de Koning is (mede namens zijn collegas van Gelderland en Limburg) coördinerend Rijksheer voor het contact met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dit houdt in dat hij namens deze drie provincies de grensoverschrijdende samenwerking met de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) coördineert. Dit doet hij binnen een vaste governance-structuur die tussen Rijk, NRW, de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en overige partners aan Duitse en Nederlandse zijde is afgesproken.

In deze beleidsadvies-functie ben jij de spin in het web van de deze samenwerkingsstructuur. Je voert in de grensoverschrijdende samenwerking overleg met de verschillende Nederlandse en Duitse partijen (in het Haagse netwerk met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)/team Grensoverschrijdende samenwerking GROS en andere betrokken departementen) alsook met de betrokken grensprovincies cq. de Grenspost Düsseldorf, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden (euregios), Regierungsbezirke en de Staatskanzlei van NRW en andere betrokken Duitse departementen. Het inhoudelijk kader wordt hierin door de Grenslandagenda gedefinieerd. Jij draagt bij aan de uitvoering van de huidige Grenslandagenda. Tevens lever je kwalitatief hoogwaardige inhoudelijke bijdragen en entameer je discussies t.b.v. de nieuwe Grenslandagenda. Dat doe je op ambtelijk niveau alsook in het begeleiden van de Commissaris in en voorbereiden van bestuurlijke overleggen. Samengevat zijn dit de werkzaamheden:

  • Voorbereiding, deelname aan en uitwerking van het ambtelijk coördinatieteam, stuurgroep en bestuurlijk overleg (waaronder het formuleren van voorstellen ter besluitvorming, alsook het opstellen van de agenda, stukken verslaglegging en het bewaken van de planning en tijdige voorbereiding van mijlpalen);
  • Zorgdragen voor de aanlevering van inhoud en adviezen in het kader van de uitvoering van de huidige én voorbereiding van de nieuwe Grenslandagenda;
  • Coördineren, aanjagen en processturing op inhoudelijke bijdragen en initiëren van specifieke inhoudelijke themas van de Grenslandagenda
  • Grensoverschrijdend verbinden van partners, contacten leggen, eerste aanspreekpunt bij vragen uit het netwerk en het op tafel leggen en oplossen van belangentegenstellingen. We zoeken een collega voor 32 uur per week voor de duur van 3 jaar.

Je hebt een afgeronde wo opleiding op het gebied van bestuurskunde, politicologie, Duitslandstudies (of vergelijkbaar). Je hebt aantoonbaar minimaal 6 jaar ervaring in het samenwerken met en bij elkaar brengen van, een veelheid en diversiteit aan verschillende instanties en personen in een complexe grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur.

Daarnaast beschik je over:

  • Aantoonbaar inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en/of het rijk, en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
  • Vaardigheid om handig, snel en tactvol te opereren op de verschillende overheidsniveaus;
  • Kennis en begrip van de Nederlandse én Duitse overheidsstructuur;
  • Zeer goede Duitse en Nederlandse taalvaardigheid (minimaal B2-niveau), of de bereidheid om dit snel eigen te maken;
  • Bereid om veelvuldig te reizen (zowel den Haag, Düsseldorf, grensregio Nederland/NRW);
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en structuren.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.996,22 Euro en maximaal 5.708,87 Euro (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor 32 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 2 jaar. Je krijgt eerst een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, die bij goed functioneren wordt verlengd voor de resterende periode.


Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Bestuurs- en concernzaken, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is de verbindende schakel tussen bestuur, organisatie, partners en de inwoners van Overijssel. Samen met jouw collegas draag je het profiel van de provincie Overijssel uit naar de buitenwereld. Een provincie met een eigentijds bestuur, die werkt aan een krachtige economie in een prettige en veilige leefomgeving. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Control & Advies, Bestuur, Communicatie, Kabinet, Strategie en Ondersteuning. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.