Gepubliceerd op 24 december 2020

Locatie Overijssel
32-40 uur per week
17-01-2021

Afstudeerstage Groene Schoolpleinen Overijssel

Provincie Overijssel heeft, samen met haar groene partners, de ambitie dat alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 groen zijn. Om scholen daarin te ondersteunen, is het Programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel opgericht. Zij ondersteunen scholen op allerlei manieren tijdens het traject om een groen schoolplein te realiseren. Graag evalueren wij onze manier van ondersteunen door deze te toetsen aan de realiteit. Behalen we onze gestelde doelen middels deze ondersteuning? In hoeverre voldoen de gerealiseerde groene pleinen aan de visie van de provincie over waar een groen schoolplein aan zou moeten voldoen? Wat vormen voor scholen de belangrijkste drempels voor het komen tot een groen plein en speelt de huidige ondersteuningsstructuur daar voldoende op in?

In dit afstudeerproject onderzoek je de volgende zaken:

 • De kwaliteit van gerealiseerde groene schoolpleinen op basis van de in de subsidieregeling vastgelegde Omschrijving van een groen schoolplein.
 • Knelpunten die door de Overijsselse basisscholen worden ervaren tijdens de realisatie van een groen schoolplein.
 • De manier waarop het programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel de scholen (beter) kan ondersteunen.

Dit doe je door een analyse te maken van gerealiseerde groene schoolpleinen én door in gesprek te gaan met de leraren, directie en kinderen op de Overijsselse scholen die een groen schoolplein hebben, of die zich juist midden in het proces van vergroening bevinden. Hierbij heb je aandacht voor de doelen zoals genoemd in de voorwaarden voor de subsidieregeling Groene Schoolpleinen. Ook vraag je naar de ervaringen van scholen en onderzoek je of zij zelf slimme oplossingen hebben bedacht voor de gestelde problemen.Op basis hiervan kom je tot conclusies en een advies voor aanpassingen van onze ondersteuning. Dit onderzoek is relevant omdat je met de resultaten meewerkt aan een betere ondersteuning voor scholen die met hun schoolpleinen onderweg zijn naar vergroening. Met de resultaten van je onderzoek geef je weer in hoeverre de ambitie van het team tot kwalitatief goede groene schoolpleinen wordt gehaald en breng je een advies uit aan de partners over hoe zij de ondersteuning in hun programma verder kunnen ontwikkelen.

We zoeken een afstudeerder voor 32-40 uur per week.

 • Je volgt een HBO of WO opleiding in een relevante studierichting zoals onderwijs, planologie, stedenbouw etc.
 • Je hebt affiniteit met het onderwerp groene schoolpleinen.
 • Je vindt het leuk om op eigen initiatief in gesprek te gaan met scholen, je hebt ervaring met het afnemen van kwalitatieve diepte-interviews.
 • Je bent beschikbaar gedurende een periode van 4-5 maanden in de eerste helft van 2021.

 • Je ontvangt een stagevergoeding voor jouw werkzaamheden.
 • Je levert een bijdrage aan een actueel project, de resultaten van jouw onderzoek worden waar mogelijk in de praktijk gebracht.
 • Er is volop ruimte om voor jou relevante ervaringen op te doen.
 • Je draait mee in een hecht team van partnerorganisaties en werkt samen met Provincie Overijssel, Natuur & Milieu Overijssel en Stichting Springzaad (partners in het Programmateam).
 • Je werkt in een klein, hecht team met een vaste stagebegeleider.

We zoeken een afstudeerder voor 32-40 uur per week. Meer informatie over het Programma Groene Schoolpleinen Overijssel kun je vinden op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij bij onze partner IVN Natuureducatie. IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 150 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthemas: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!