Openstelling burgemeestersvacature Hardenberg

Gepubliceerd op 19 december 2019

Openstelling burgemeestersvacature Hardenberg, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Hardenberg (circa 60600 inwoners), vacant sinds 16 september 2019.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.062,61 bruto per maand (per 1 januari 2020).De profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie is te downloaden via de internetsite www.overijssel.nl/burgemeesterhardenberg.

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel via telefoonnummer: 038-4999343 en 038-4999342 of via een e-mail naar burgemeesterszaken@overijssel.nl.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst. Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnen-landse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

De commissaris van de Koning in de provincie Overijssel
De heer ir. A.P. Heidema
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

Onder vermelding van Persoonlijk en Kabinet op de enveloppe.

De provincie vraagt aandacht voor de mogelijkheid om online te solliciteren via de knop "direct solliciteren" op de internetsite www.overijssel.nl/burgemeesterhardenberg. Sollicitaties moeten vóór 17 januari 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.