Onze organisatie

Gepubliceerd op 16 augustus 2019

De provincie Overijssel heeft haar hoofdvestiging in Zwolle. De organisatie bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk deel. Het bestuurlijke deel wordt gevormd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en de Griffie.

Onze organisatie

De provincie Overijssel heeft haar hoofdvestiging in Zwolle. De organisatie bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk deel. Het bestuurlijke deel wordt gevormd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en de Griffie. Het ambtelijke deel bestaat uit het concern managementteam en acht eenheden. Samen werken de bestuurders en de uitvoerende organisatie aan het realiseren van maatschappelijke ambities en opgaven in Overijssel.

Hier kun je ons organogram (pdf, 104 kB) downloaden.

Concern managementteam

In het concern managementteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. Het managementteam vervult de voortrekkersrol in het voorbereiden van het strategisch beleid en de koersbepaling van de organisatie. Het heeft de verantwoordelijkheid voor provinciale opgaven en de concernresultaten. Het concern managementteam bestaat uit de directie en de hoofden van de eenheden. De directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van de provinciale doelen.

Project- en Programmamanagement

De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- en projectorganisaties. Met deze programma- en projectorganisaties ondersteunt de eenheid realisatie van de provinciale investeringsagenda. Daarnaast levert de eenheid procesexpertise en professionaliseert zij het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgeverschap.

Ruimte en Bereikbaarheid

De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op het fysiek ruimtelijke domein. Belangrijke onderwerpen zijn water, ondergrond en infrastructuur.

Economie en Cultuur

De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op economische onderwerpen zoals energie, innovatie, landbouw, toerisme en sociaal-cultureel vestigingsklimaat.

Natuur en Milieu

De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor strategie- en beleidsontwikkeling op de onderwerpen natuur en landschap. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. Hier vind je de landingspagina voor de campagne voor Natuur en Milieu die in november 2016 van start gaat.

Wegen en Kanalen

De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, programmeren en realiseren van de provinciale infrastructuur. De eenheid is ook verantwoordelijk voor verkeersmanagement (projecten).

Publieke Dienstverlening

De eenheid Publieke Dienstverlening levert (al dan niet met derde partijen gedeelde) diensten voor de Overijsselse samenleving. Zoals bijvoorbeeld subsidies en vergunningen.

Bedrijfsvoering

De eenheid Bedrijfsvoering heeft als opdracht kaders te stellen voor haar klantgroepen, de medewerkers, de leiding en de directie. De eenheid bedient het bestuur in de bedrijfsvoering, personeel & organisatie, financiën en faciliteiten.

Bestuurs- en Concernzaken

De eenheid Bestuurs- en Concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuurlijke / ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen. De eenheid faciliteert en ondersteunt besluitvorming, is verantwoordelijk voor strategische advisering en ondersteunt de Commissaris van de Koning in haar Rijkstaken.


Op de hoogte blijven van onze vacatures?

Schrijf je dan in voor de Job Agent die je per e-mail op de hoogte houdt van de nieuwste vacatures.