Campagne Wegen en Kanalen

Gepubliceerd op 30 maart 2017

Provincie Overijssel heeft vacatures op het gebied van Wegen en Kanalen

Waarom vacatures voor de eenheid Wegen en Kanalen?

De eenheid Wegen en Kanalen is in beweging. Het onderhouden van de wegen en vaarwegen gebeurt volgens de principes van assetmanagement, en technische en maatschappelijke ontwikkelingen moeten worden geïmplementeerd in het werk. Om in de toekomst gesteld te staan voor deze opgaven, zoekt de provincie Overijssel nieuwe medewerkers die passen bij deze uitdagingen. Ook zit de eenheid in een periode waarin veel oudere medewerkers de AOW-leeftijd bereiken en er veel jongere medewerkers instromen.

Provincie Overijssel heeft grote ambities op het gebied van Wegen en Kanalen.

De provincie heeft onlangs haar ambities op het gebied van bereikbaarheid geformuleerd in een aantal projecten ten behoeve van bereikbaarheid . De daarin geformuleerde opgaven en ambities worden vorm gegeven volgens onze open bestuursstijl. Dit betekent dat we intensief samenwerken met vertegenwoordigers uit de samenleving en dat we zo veel mogelijk inspelen  op initiatieven van anderen die aansluiten bij provinciale ambities.

Het werken volgens de principes van assetmanagement betekent dat we meer risicogestuurd werken, bewuster de afweging tussen prestaties, risico’s en kosten maken, en dat we onze gegevens en werkprocessen beter vastleggen.

Zelfrijdende auto’s, technische ontwikkelingen op het gebied van meten en inspecteren, nieuwe materialen voor wegen en kunstwerken, innovatieve manieren van aanbesteden en samenwerking in projecten: de eenheid Wegen en Kanalen is continu bezig om te blijven vernieuwen en gesteld te staan voor de toekomst. .

Om deze ambities te realiseren hebben we te maken met:

 • Aansprekende wegenprojecten zoals: N307 Roggebot-Kampen en N34, N340, N331.
 • Borgen van veiligheid en bereikbaarheid op onze wegen en vaarwegen voor de gebruikers;
 • Provinciale opgave voor leefbaarheid en duurzaamheid;
 • Verantwoordelijkheid van beheer en onderhoud van ruim 600km wegen en 155 kilometer provinciaal water;
 • Samenwerking met Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en andere Overheden en hulpdiensten.

Interesse om onderdeel te zijn van deze ambitie? Onderneem actie!

Ben jij die goed opgeleide, ambitieuze doorzetter op het gebied van Wegen en Kanalen (met een afgeronde HBO of universitaire opleiding op het vlak van bijvoorbeeld Bedrijfskunde, ICT, Verkeer en Logistiek, Civil Engineering and Management) en ben je benieuwd of we een baan voor je hebben? Bekijk de vacatures. Staan er momenteel geen geschikte vacatures voor je uit? Schrijf je dan in voor de Job Agent die je per e-mail op de hoogte houdt van de nieuwste vacatures.

In 2017 verwachten we nog de volgende vacatures:

 • Rayoncoordinator;
 • Rayoninspecteur;
 • Teamleider vaarwegen en installaties;
 • Expert wegbeheer;
 • Expert kunstwerken en overconstructies;
 • Expert beweegbare kunstwerken;
 • Inspecteur scheepvaart;
 • Projectleider investeringen.

Interesse om onderdeel te zijn van deze ambitie? Onderneem actie!

Schrijf je dan in voor de Job Agent die je per e-mail op de hoogte houdt van de nieuwste vacatures.