Zorg en werk

Gepubliceerd op 5 maart 2018

36-urige werkweek en mogelijkheid tot sparen

Een fulltime werkweek bij de provincie staat gelijk aan 36 uren per week (parttime naar rato). In de praktijk kiest men er meestal voor om 40 uren te werken. Dit betekent dat per week 4 uren gespaard worden. Deze uren kunnen gebruikt worden om af en toe extra vrije uren in te roosteren in het werktijdrooster. Hierin geef je aan op welke dagen hoeveel uren gewerkt wordt, wanneer verlof wordt opgenomen en wanneer sprake is van vrije dagen door tijdsparen. Het hanteren van een werktijdrooster biedt veel ruimte en flexibiliteit. Spaaruren worden gedurende hetzelfde kalenderjaar opgenomen.

Meer werken dan 36 uur

  1. Een deeltijdfactor van 1,1 is ook mogelijk (40 uur per week). Je krijgt dan meer salaris en dit werkt door in het pensioengevend inkomen.
  2. Je hebt ook de mogelijkheid om gedurende het kalenderjaar of gedurende een bepaalde periode in dat kalenderjaar meer uren te werken dan de voor jouw geldende arbeidsduur.

Het maximum aantal meer te werken uren is 108 per kalenderjaar. De totale arbeidsduur bedraagt echter nooit meer dan gemiddeld 40 uren per week. Voor parttimers geldt een naar rato geldend aantal maximum uren. Voor deze meer gewerkte uren wordt het salaris tegen het voor de medewerker geldende tarief uitbetaald.

Verlof

Een medewerker met een fulltime aanstelling heeft 144 verlofuren per jaar, wat neerkomt op 20 vrije dagen à 7,2 uren (binnen de provincie wordt gerekend in uren, niet in dagen). Daarnaast kun je via het Individueel Keuze Budget nog 5 vrije dagen bijkopen. Verder bestaat er bij de provincie de mogelijkheid om verlofuren te kopen (maximaal 108 uren bij een fulltime aanstelling) of te verkopen (maximaal 108 uren bij een fulltime aanstelling). Voor parttimers geldt in alle gevallen het geraamde aantal uren naar rato.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (afgekort WAZO).