Gezondheid en werk

Gepubliceerd op 25 november 2016

Ziektekostenverzekering

Per 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet ingevoerd. Deze wet voorziet in een basisverzekering voor alle burgers. De keuze zorgverzekeraar is vrij. Bij de zorgverzekeraars CZ, IZA en Menzis krijgen medewerkers van de provincie een collectiviteitskorting. Tevens krijgen medewerkers die ingedeeld zijn in taakroep 6 of lager een werkgeversbijdrage van € 295,92 per jaar. Ben je ingedeeld in taakgroep 7 of hoger dan ontvang je jaarlijks een bijdrage van € 190,32. Het maakt daarbij geen verschil welke zorgverzekeraar je hebt.

Aanvulling WIA-uitkering

Medewerkers kunnen zich bijverzekeren tegen de geldelijke gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met een tweetal verzekeraars, OHRA en Loyalis. Het betreft hier vrijwillige aanvullende verzekeringen tegen de financiële gevolgen van gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Deze aanvullende verzekeringen zijn naar geheel eigen en vrije keuze van de medewerker af te sluiten. Het betreft hier aanvullende verzekeringen tegen de financiële gevolgen van gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Bij OHRA kun je je op non-selectiebasis aanmelden mits je dit binnen 60 dagen na datum indiensttreding doet.
Uitgebreide informatie over beide verzekeringen vind je op de desbetreffende Intranetpagina's van de provincie.

(Bedrijfs)fitness

Een goede gezondheid is een groot goed en voldoende beweging speelt hierin een cruciale rol. De provincie Overijssel wil daarom haar medewerkers actief stimuleren in sport en beweging.

Provincie Overijssel heeft voor haar medewerkers een bedrijfsfitnessvoorziening: het Nationaal Bedrijfsfitness Plan. Het biedt je de mogelijkheid om te sporten bij geselecteerde fitness-centra. Je hebt vrije keuze uit meer dan 1.600 verschillende fitnesscentra/-ketens in Nederland. Zo is er bijna altijd wel een fitnesslocatie vlakbij je werk te vinden of in je woonplaats!