Gezondheid en werk

Gepubliceerd op 6 maart 2018

Ziektekostenverzekering

Per 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet ingevoerd. Deze wet voorziet in een basisverzekering voor alle burgers. De keuze zorgverzekeraar is vrij. Bij de zorgverzekeraars CZ, IZA en Menzis krijgen medewerkers van de provincie een collectiviteitskorting. Tevens krijgen medewerkers die ingedeeld zijn in taakgroep 6 of lager een werkgeversbijdrage van € 295,92 per jaar. Ben je ingedeeld in taakgroep 7 of hoger dan ontvang je jaarlijks een bijdrage van € 190,32. Het maakt daarbij geen verschil welke zorgverzekeraar je hebt.

Aanvulling WIA-uitkering

Medewerkers kunnen zich bijverzekeren tegen de geldelijke gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Loyalis. Het betreft hier een vrijwillige aanvullende verzekering tegen de financiële gevolgen van gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Deze aanvullende verzekering is naar geheel eigen en vrije keuze van de medewerker af te sluiten.