Arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd op 5 maart 2018

Je arbeidsvoorwaarden bij de Provincie concurreren met het bedrijfsleven. Je krijgt ruimschoots de kans om te studeren en jezelf te ontwikkelen. En het grote verschil met andere werkgevers is dat je arbeidsvoorwaarden niet direct zijn gekoppeld aan één specifieke baan. Je kunt in de loop der tijd diverse functies van gelijkwaardig niveau uitoefenen, onder dezelfde voorwaarden. Zo blijft je loopbaan afwisselend, vol nieuwe uitdagingen.

Aanstelling en proeftijd

Het is gebruikelijk dat nieuwe medewerkers bij de provincie een aanstelling voor bepaalde tijd van een jaar op proef krijgen. Deze proeftijd is niet te vergelijken met de proeftijd van 1 of 2 maanden van het Burgerlijk Wetboek. De proeftijd bij de provincie is een proeftijd volgens het ambtenarenrecht. In het algemeen volgt na de periode van een jaar, bij een goede beoordeling, een aanstelling voor onbepaalde tijd. De aanstelling bij de provincie is een eenzijdige aanstelling en niet een aanstelling zoals in het Burgerlijk Wetboek.

Aanstelling in algemene dienst

Als provinciemedewerker word je aangesteld in algemene dienst. Dit betekent dat je bij aanstelling niet noodzakelijk gebonden bent aan de functie waarin je aangenomen bent, maar ook elders binnen de organisatie op een gelijkwaardige functie inzetbaar bent. Deze flexibele inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door het werken met een standaardfunctiegebouw: alle functies binnen de provincie zijn beschreven met behulp van een beperkt aantal, algemeen geformuleerde zogenaamde standaard functieschetsen.

De feitelijke invulling van de werkzaamheden bespreek je ten minste 1 x per jaar tijdens een goed gesprek met je leidinggevende. Dit gesprek is de verbindende schakel tussen de opgaven en ontwikkeling van de organisatie en jouw persoonlijke werk- en ontwikkelagenda. Het vormt de basis voor jouw duurzame inzetbaarheid binnen de provincie.

Inschaling

De provincie Overijssel werkt met een functiewaarderingssysteem. Nieuwe medewerkers worden geplaatst binnen de bij de functie behorende salarisschaal. Deze schaal wordt gevormd door een minimum en een maximum bedrag. De medewerker kan jaarlijks, afhankelijk van de beoordeling, doorgroeien tot het maximum van de salarisschaal. Er kan reden zijn om een nieuwe medewerker tijdelijk in de salarisschaal voorafgaande aan de bij de standaardfunctie behorende schaal te plaatsen.

Individueel Keuze Budget

Daarnaast beschikt de provincie Overijssel over goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuze Budget van circa 22%. Je bepaalt zelf - binnen grenzen - waar je het budget voor wilt inzetten. Zo kun je maandelijks, actief keuzes maken die passen bij je persoonlijke omstandigheden, de levensfase en individuele behoeften en op deze wijze het maandelijkse inkomen beïnvloeden.

Overige arbeidsvoorwaarden:


Op de hoogte blijven van onze vacatures?

Schrijf je dan in voor de Job Agent die je per e-mail op de hoogte houdt van de nieuwste vacatures.