Ben jij onze strateeg met focus op mobiliteit?

Gepubliceerd op 26 november 2019

Locatie Zwolle
36 uur per week
15-12-2019

Strategisch adviseur ruimtelijk domein

Heb jij plezier in brede gecompliceerde vraagstukken die vanuit een mobiliteitsinsteek verbonden worden met het ruimtelijke domein en breng jij samenhangende visie en strategie die brede inhoud op het ruimtelijk domein de inhoud verbindt mee? Dan zijn we op zoek naar jou!

De bereikbaarheid en mobiliteit bevindt zich in een uitdagende fase: Nieuwe vormen van mobiliteit, relativering van afstanden door technologie, alternatieve modaliteiten. Dat in een wereld die snel verandert en waar grote transities zoals energie, klimaat en circulair een plek moeten krijgen. Dat maakt dat er op het gebied van mobiliteit visie en strategie nodig is die al deze zaken verbindt en vertaalt naar concreet beleid en aanpak. Daarbij zijn aspecten als van buiten naar binnen werken en de interne samenhangende beleidsontwikkeling van belang. De strateeg met focus op mobiliteit levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het strategisch beleid van de organisatie.
In samenwerking met andere strategen van de provincie Overijssel weet je tijdig relevante externe ontwikkelingen te signaleren, heb je oog voor verbanden die er zijn en weet je succesvolle coalities te smeden. Je hebt zicht op provincie brede opgaven en zoekt de provinciale rol en positie om daadwerkelijk toegevoegde waarde te realiseren. Daarbij ben je consequent in het handelen en transparant over de inzet van de provincies met partners. Als strateeg ben je extern georiënteerd, heb je visie, biedt je overzicht. Ook beleidsontwikkeling, beïnvloeding en lobby op bovenregionaal niveau behoort tot het pakket. Je bouwt en onderhoudt daartoe contacten met onder andere het rijk, andere provincies en IPO en legt relaties met wat er op Europees niveau gebeurt. We zoeken een collega voor minimaal 36 uur per week.

We zoeken iemand met een aantal jaren ervaring bij de overheid op het totale mobiliteitsdossier in verbinding met het ruimtelijk domein. We zoeken:

  • Een academisch werk- en denkniveau.
  • Brede kennis van het beleidsterrein mobiliteit (bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid).
  • Inzicht in maatschappelijk, politiek- bestuurlijke, economische en sociale ontwikkelingen.
  • Ervaring in het ontwikkelen van strategieën en de vertaling naar beleid voor de korte, middellange en lange termijn.
  • Vaardigheden in opstellen en uitdragen van strategieën en standpunten.
  • Ervaring met politiek- bestuurlijke verhoudingen en het beoordelen van de haalbaarheid van adviezen.
  • Een proactieve initiator en een daadkrachtige begeleider van (nieuwe) ontwikkelingen en processen.
  • Bevlogen, doortastend, creatief, strategisch en resultaat/doelgericht.
  • Visie.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.956,65 en maximaal 5.652,35 (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.
Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.
De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie
Je komt terecht in het team Beleidsstrategie (RBS) van de eenheid Ruimte en bereikbaarheid waar je samen met 10 collegas werkt aan de strategie op het brede fysieke domein. In de ruimte komen alle opgaven samen en dat betekent dat er in het team veel aandacht besteedt wordt aan de samenhang in het ruimtelijk domein op strategisch niveau. Dat betekent dat een brede kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven en de interne verbanden daarvoor in de hele organisatie belangrijk zijn. Je bent hierin mede sparringspartner van het MT van de eenheid. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.