Gepubliceerd op 2 januari 2018

Locatie Zwolle
uur per week
02-01-2018

Stage/afstudeeropdracht toezicht buitengebied bestrijden illegale afvalstort

Wij willen graag een plan van aanpak voor het toezicht in het buitengebied. De aanleiding hiervoor is dat met het wegvallen van de structurele financiering van de bijzonder opsporingsambtenaren (BOAs), terreinbeherende organisaties en landgoedeigenaren in toenemende mate overlast ervaren. Bijvoorbeeld van illegale stort van (drugs)afval, stroperij en andere criminele activiteiten.

In het bestuurlijk overleg Samen werkt beter (http://www.overijssel.nl/bestuur/samen-werkt-beter/) hebben maatschappelijke partners afgesproken in beeld te brengen wat er nu precies speelt. Daarnaast willen zij voorstellen bespreken hoe preventie en toezicht kan plaatsvinden op een alternatieve manier, bijvoorbeeld met inzet van vrijwilligers en/of sociale media.

Dit betekent dat je bij andere provincies na gaat hoe zij met deze problematiek om gaan, inventariseert welke ideeën er leven bij BOAs en daarvoor de betrokken organisaties bezoekt.

Start liefst op korte termijn (vanaf januari/februari 2018) voor een periode van 3 maanden.

Wij vragen van de kandidaat dat:

  • Je een opleiding volgt op minimaal hbo--niveau (bv Van Hall Larenstein) waarbij je leert over wat er om gaat in het buitengebied en inzicht krijgt in de belangen die er spelen
  • Je interesse hebt in toezicht en handhaving en hoe je dat op een alternatieve manier kunt organiseren
  • Je creatief bent in het aandragen van ideeën en niet schroomt om vragen te stellen
  • Je transparant bent in je manier van werken en zelfstandig je weg kunt vinden

Wij bieden naast een goede werksfeer en goede stagebegeleiding een bruto stagevergoeding van 300,-- bij een 36-urige werkweek.

Bij het team Strategie en bestuursondersteuning van de eenheid Natuur en Milieu werken 2 ondersteuners van het eerder genoemde bestuurlijk overleg Samen werkt beter. Een van hen zal je begeleiden, je wegwijs maken binnen de organisatie en helpen bij de aanpak van je werkzaamheden.