Ben jij in staat de strategie uit te werken en (te laten) uitvoeren voor het programma Ontwikkelopgave Natura2000?

Gepubliceerd op 22 maart 2018

Locatie Zwolle
36 uur per week
03-04-2018

Projectleider/Omgevingsmanager Ontwikkelopgave N2000

De komende jaren voert de provincie Overijssel samen met haar partners het programma Ontwikkelopgave Natura2000 uit. Het doel van dit programma is de realisatie van de maatregelen in en rondom natuurgebieden en is daarmee een pijler onder het Programma Aanpak Stikstof. Het programma is omvangrijk en heeft een uitvoeringsperiode tot na 2021. De invulling van de planuitwerkings- maar ook realisatiefase kenmerkt zich door het feit dat een belangrijk deel van de projecten binnen het programma worden uitgevoerd door externe partners zoals gemeenten en waterschappen en andere partners van Samen werkt beter. Een kernteam stuurt het programma aan. We hanteren in onze werkwijze de rollen voor Integraal Project Management (IPM), waaronder die van Omgevingsmanager. Vanwege het aanstaande vertrek van een collega werven we nu voor deze functie.

De ontwikkelopgave heeft een grote impact op de omgeving van de N2000-gebieden. De komende jaren is het jouw taak om de strategie uit te werken en (te laten) uitvoeren voor de contacten met de omgeving en de vele partners van het programma.
De Projectleider/Omgevingsmanager (rol gebaseerd op IPM) is in samenwerking met de andere leden van het projectteam, en onder verantwoordelijkheid van de programmamanager, verantwoordelijk voor:

 • het organiseren van bestuurlijk en ambtelijk draagvlak;
 • het (laten) onderhouden van de externe relaties, het afstemmen met andere overheden en belanghebbenden en bewaken van afspraken;
 • het organiseren en bewaken van de procedures voor vergunningen en Provinciale Inpassingsplannen;
 • het aansturen van de gebiedsadviseurs, zij zorgen voor de verbindingen tussen de individuele projecten en de provinciale organisatie;
 • het verzorgen van de publiekscommunicatie en de PR;
 • het uitwerken van de omgevingsstrategie voor fase 2 van het programma (na 2021).

Je komt terecht in het team Project en Programmamanagement. Jouw eerste klus wordt het omgevings-management op programmaniveau voor het programma Ontwikkelopgave N2000. In dat programma werk je samen met vele interne en externe collegas aan het realiseren van circa 25 gebiedsprocessen/-projecten.
Naast de werkzaamheden binnen het programma vragen we van jou ook een actieve bijdrage bij het verder professionaliseren van de eenheid, in het bijzonder op het gebied van Omgevingsmanagement.
We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Heb jij brede kennis op het gebied van project- en omgevingsmanagement en heb jij een goed inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met een aantal jaren ervaring met omgevingsmanagement voor projecten in een complexe omgeving. We vragen dat je het volgende mee brengt:

 • je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • je bent in staat om complexe materie op een duidelijke, goed leesbare manier te verwoorden;
 • je hebt aantoonbare, ruime ervaring en vaardigheden in het leiden van ruimtelijke projecten en gebiedsprocessen met een politiek-bestuurlijke gevoeligheid tot en met de realisatiefase;
 • je hebt inzicht in de politiek-bestuurlijke risicos tijdens de realisatie. Ervaring met het IPM-model is daarbij een pré;
 • je communiceert makkelijk met inwoners, bestuurders en vertegenwoordigers van andere organisaties en bent in staat draagvlak te verstevigen;
 • je bent in staat om ook binnen de provincie Overijssel (intern) het draagvlak te verstevigen;
 • je bent in staat om ervaringen van elders toe te passen en kunt snel inwerken in een omvangrijk en langlopend programma;
 • je bent een representatieve vertegenwoordiger van de provincie.

Ten slotte zijn we op zoek naar een oorspronkelijke denker en doener die de praktijk van alle dag weet te verbinden met de doelen en de opgave waar het programma Ontwikkelopgave N2000 voor staat. Dit onder het motto als het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan en je kunt daarbij humor als middel hanteren.

Jij krijgt voor deze functie  afhankelijk van je ervaring  een salaris van minimaal  4.068,89 en maximaal  5.812,69 (schaal 13) bij een 36urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf  binnen grenzen  wanneer en waarvoor je het budget inzet.
De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collegas werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken.
Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Project- en Programmamanagement, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Jij en je collegas zijn dé expert op het gebied van (het opstarten van) processen, projecten en programmas. Medewerkers kunnen bij jullie terecht met vragen over programmatisch en projectmatig werken en hoe je dat precies doet.
Samen met je collegas ben je onderdeel van drie teams: Projecten & Programmas, Flexpool en Trainees. Het team Projecten & Programma's levert management voor processen, programmas en projecten in Overijssel. Bijvoorbeeld de Ontwikkelopgave N2000, IJsseldelta en Ruimte voor de Vecht. Het team trainees volgt een speciaal opleidingsprogramma waarbij zij veel ruimte krijgen om zich te ontwikkelen binnen onze organisatie. Je gaat samenwerken met zowel 40 vaste collegas, als collegas die op tijdelijke basis vanuit hun expertise bijdragen.
Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.