Ben jij de stevige en ervaren programmaleider die we zoeken?

Gepubliceerd op 28 maart 2018

Locatie Zwolle
36 uur per week
06-05-2018

Programmaleider Ontwikkelopgave N2000 (Schaal 15)

De komende jaren voert de provincie Overijssel samen met haar partners het programma Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur/Natura2000 uit. Het doel van dit programma is de realisatie van de maatregelen in en rondom natuurgebieden en is daarmee een pijler onder het Programma Aanpak Stikstof. Het programma is omvangrijk en heeft een uitvoeringsperiode tot na 2021. De invulling van de planuitwerkings- maar ook realisatiefase kenmerkt zich door het feit dat een belangrijk deel van de projecten binnen het programma worden uitgevoerd door externe partners als gemeenten en waterschappen en andere partners van Samen werkt Beter. Het is een veelomvattend en complex programma, dat wordt aangestuurd door de programmaleider. Vanwege het aanstaande vertrek van huidige programmaleider is er binnen het programma een vacature voor deze functie.

Jij gaat leiding geven aan de uitvoering van het programma. Je doet dat in nauwe samenwerking met de Bestuurlijk Opdrachtgever en de Ambtelijk Opdrachtgever. Je wordt hierbij ondersteund door een Kernteam dat werkt volgens de IPM principes. Het totale programmateam bestaat uit ongeveer 40 medewerkers en wordt gevormd door medewerkers vanuit diverse eenheden van de provincie Overijssel en ingehuurde specialisten.
De Ontwikkelopgave N2000 is jouw eerste klus. Over enkele jaren kan je voor andere werkzaamheden worden ingezet. Als programmaleider:

 • geef je leiding aan het oplossen van complexe opgaven in een sterk politiek-bestuurlijke omgeving.
 • geef je leiding aan een programmateam maar kunt je ook op eigen kracht, bijvoorbeeld als kwartiermaker, een opgave aan
 • bekijk je de opgave van meerdere kanten en bied je verrassende, integrale en vooral haalbare oplossingen, waarbij je de verschillende beleidseenheden bindt aan de gekozen oplossing. Je geeft vervolgens leiding aan het implementeren van de oplossingen
 • onderhoud je de voor het programma relevante relaties en ben je daarvoor in gebiedsprocessen waar nodig persoonlijk zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar, ook buiten de reguliere werktijden.
 • draag je bij aan de verder professionalisering van projectmatig- en programmatisch werken bij de provincie Overijssel. Dit doe je bijvoorbeeld door collegas te coachen, trainingen te geven en door collegiale toetsing.

Je komt terecht in het team Projecten en Programmas waar je samen met ongeveer 40 collegas werkt aan verschillende provinciale opgaven. We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Ben jij een stevige, ervaren programmaleider, een generalist met een zeer goed inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van van van meerdere projecten en/of programmas binnen een overheidsorganisatie. Je bent ondernemend, gericht op resultaat en bereid af en toe de grenzen op te zoeken. Je bent in staat mensen aan je te binden en ze het beste uit zichzelf te laten halen. Als programmaleider breng je het volgende mee:

 • je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • je hebt aantoonbare zeer ruime ervaring en vaardigheden in het leiden van complexe gebiedsprocessen en andere projecten met een politiek-bestuurlijke gevoeligheid tot en met de realisatiefase. Ervaring met het IPM-model is daarbij een pré
 • je communiceert makkelijk met inwoners, bestuurders en vertegenwoordigers van andere organisaties en bent in staat op een overtuigende manier het beleid van het programma en de projecten uit te dragen. Daarbij draag je zorg voor het opbouwen van draagvlak
 • je hebt een brede kennis en ervaring op het gebied van omgevingsbeleid, liefst met een verdieping voor wat betreft het landelijk gebied (bijvoorbeeld natuurbeleid of waterbeleid) en bent van nature nieuwsgierig en hanteert een proactieve werkwijze
 • je hebt een goed inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits. Dit bestuurlijk inzicht uit zich ook in de vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke regionale verhoudingen en de bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van projecten
 • daarnaast verwachten we van je dat je andere medewerkers van de eenheid inclusief die van het programma kunt coachen en dat je een bijdrage levert aan de steeds doorgaande ontwikkeling van de kunst van het procesmatig en projectmatig werken in de eenheid en de provinciale organisatie

Ten slotte zijn we op zoek naar een strategische en oorspronkelijke denker en doener die de praktijk van alle dag weet de verbinden met de doelen en de opgave waar het programma Ontwikkelopgave N2000 voor staat. Dit onder het motto als het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan en daarbij humor als middel kan hanteren. Je hebt hart voor de zaak, bent flexibel inzetbaar en gaat voor resultaat ook al vraagt dat een stap(je) meer.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 5.070,73 en maximaal 7.243,93 (schaal 15) bij een 36urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collegas werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken.
Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Project- en Programmamanagement, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Jij en je collegas zijn dé expert op het gebied van (het opstarten van) processen, projecten en programmas. Medewerkers kunnen bij jullie terecht met vragen over programmatisch en projectmatig werken en hoe je dat precies doet.
Samen met je collegas ben je onderdeel van drie teams: Projecten & Programmas, Flexpool en Trainees. Het team Projecten & Programma's levert management voor processen, programmas en projecten in Overijssel. Bijvoorbeeld de ontwikkelopgave N2000, IJsseldelta en Ruimte voor de Vecht. Het team trainees volgt een speciaal opleidingsprogramma waarbij zij veel ruimte krijgen om zich te ontwikkelen binnen onze organisatie. Je gaat samenwerken met zowel 40 vaste collegas, als collegas die op tijdelijke basis vanuit hun expertise bijdragen.
Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.