Wil jij je carrière inzetten voor voor een mooi en leefbaar Overijssel?

Gepubliceerd op 5 april 2018

Locatie Zwolle
36 uur per week
29-04-2018

Beleidsontwikkelaar (ondergrond)beleid

Verbinder die het ondergrondbeleid kent en met energie en vernieuwingskracht ondergrond en bovengrond verbindt voor een mooi en leefbaar Overijssel.

Ondergrond en bovengrond gaan hand in hand. Geothermie en woonwijken; transformatie en grondwater; opslag en leefbaarheid. Wij benaderen de ruimtelijk fysieke opgaven 3 dimensionaal. Ondergronds en bovengronds gebruik zijn onlosmakelijk verbonden. Overijssel heeft recent de beleidsuitgangspunten voor deze 3-D benadering vastgelegd in de Omgevingsvisie. Samen met een uitvoeringssystematiek die alle verschillende belangen inzichtelijk maakt en tegen elkaar afzet (Afwegingsystematiek ondergrond), is dit de kern van het ondergrondbeleid in Overijssel. Overijssel heeft hiermee een vooruitstrevend beleid en werkwijze die vanuit de leefomgeving belangen en beleidsvelden verbindt. Wij zoeken een enthousiaste, gedreven collega die zowel op de inhoud als het proces bepalend is in de ontwikkeling van ons ondergrondbeleid. Iemand die deskundig is op het brede domein, die de verbindingen en samenhang met andere beleidsvelden en de buitenwereld ziet en vorm geeft. Iemand die makkelijk schakelt tussen beleid en concrete uitvoering.
Je draagt bij aan de beleidsontwikkeling en de uitwerking van beleid. Als senior initieer je beleidsontwikkeling en ben je aanspreekpunt en adviseur voor het bestuur. Je beschikt over een effectief landelijk netwerk en je bent verantwoordelijk voor regionale en landelijke advisering (IPO etc.). Je begeleidt het proces om samen met de Overijsselse gemeenten de overgang van de Wet bodem bescherming naar Omgevingswet voor elkaar te krijgen.
Je komt terecht in het team Beleidsvorming en programmering.We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Een gedreven professional met inhoudelijke achtergrond binnen het ondergrond-domein, die sterk is in het organiseren van processen en beschikt over de creativiteit en vernieuwingskracht om de provinciale opgaven in het ruimtelijk-fysiek domein te kunnen duiden en bij elkaar te brengen. Actief in landelijk en regionale netwerken met een sterk gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, die een stevig inhoudelijk gesprek kan voeren op uiteenlopende beleidsterreinen. Concreet vertaald zijn wij op zoek naar iemand met de volgende kenmerken:

  • Relevante ondergrond opleiding op wo niveau;
  • Ervaring met diverse complexe beleidsadvisering in het domein, in relatie tot andere beleidsdomeinen;
  • Ervaring met complexe bestuurlijke advisering mondeling en in schrift;
  • Kennis van en ervaring met het (ondergrond)beleid in de Omgevingsvisie Overijssel;
  • Initiator en trekker van beleidsprocessen en cocreaties;
  • Vanuit een breed bestuurlijk perspectief ontwikkelingen en opgaven van (strategisch) advies en aanpak voorzien;
  • Kunnen initiëren van (beleids)ontwikkelingen om zo maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven te vertalen in wenkende perspectieven voor bestuur, management en beleidsontwikkelaars;
  • Weet vanuit een bestaand breed netwerk gemakkelijk verbindingen met in- en externe partijen te leggen en is in staat coalities te smeden;
  • Gedreven professional die weet om vanuit eigen toegevoegde waarde tot focus, aanpak en resultaat te komen;

Bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid bieden we elkaar de mogelijk om talenten optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen. Je affiniteit met het ondergrond-domein in combinatie met je talenten maakt jou de juiste schakel tussen je collegas binnen de eenheid RB, maar vooral ook tussen de andere eenheden en onze partners. Je hebt lef nodig om te ontdekken en wil verantwoordelijkheid nemen voor het signaleren, creëren en benutten van kansen. Ook als je nog niet weet waar die kans toe zal leiden. Door ruim te denken, zonder het doel uit het oog te verliezen weet je resultaten te realiseren binnen de organisatie en daarbuiten. Jij weet hoe je jouw unieke talenten hiervoor in kunt zetten en wij helpen je deze talenten tot nog meer rendement te laten komen.

Jij krijgt voor deze functie - afhankelijk van je ervaring - een salaris van minimaal 3.746,99 en maximaal 5.352,83 (schaal 12) bij een 36 urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.
De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collegas werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.


Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Samen met je collegas ben je daar verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied.
De themas ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer zijn jullie aandachtspunten. Leidend voor het beleid is de omgevingsvisie (zie www.omgevingsvisie.nl). Hierin staat beschreven waarom en hoe de provincie Overijssel de leefomgeving wil behouden en ontwikkelen. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. Ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving stellen jou en je collegas regelmatig voor nieuwe opgaven. Een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen is cruciaal om deze opgaven aan te pakken. Jouw eenheid bestaat uit de teams Beleidsstrategie, Beleidsvorming, Beleidsrealisatie en het OV-bureau. Je gaat samenwerken met zowel 85 vaste collegas, als collegas die op tijdelijke basis vanuit hun expertise bijdragen.

Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.