Beleidsvernieuwer met passie voor mobiliteit

Gepubliceerd op 14 november 2017

Locatie Zwolle
36 uur per week
10-12-2017

Beleidsontwikkelaar spoor mobiliteit

Ben jij een gedreven, nieuwsgierige en energieke plannenmaker? Heb je passie voor complexe mobiliteitsopgaven in het stedelijk gebied en sta je open voor nieuwe uitdagingen? Bewandel je graag ongebaande paden en is samenwerken met de buitenwereld jouw kracht? Dan zoeken wij jou.

Het team Beleidsvorming vertaalt de provinciale lange termijn visie/handelingsperspectieven door in concreet beleid en programmas voor de komende jaren. Het team bestaat uit ruim 30 professionals die vanuit hun eigen expertise in samenspraak met andere provinciale eenheden, gemeenten, bedrijven en burgers vorm geven aan integraal ruimtelijk beleid.. Dat betekent samen verkennen welke belangen een rol spelen, welke oplossingen en kansen opgepakt moeten en vervolgens in samenspraak die beleidslijnen vertalen in concrete maatregelen. Dat vergt creativiteit, betrokkenheid, durf en actiegerichtheid.
In verband met toename van de opgaven zoeken wij een nieuwe collega die zich bezig gaat houden met mobiliteit in het stedelijk gebied. Daarin is aandacht voor alle mogelijke vervoerswijzen, de kansen voor verknoping van die netwerken, de relatie tussen mobiliteit en ruimte en de kansen die nieuwe technieken en data bieden voor een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem. Deze opgaven doen zich voor in een enerverende periode. Nieuwe technieken en nieuwe vervoerswijzen veranderen het mobiliteitslandschap in hoog tempo.
Naast deze brede oriëntatie bestaat de functie voor een belangrijk deel uit werkzaamheden op het gebied van spoor. De provincie is opdrachtgever voor diverse regionale spoorlijnen zoals Zwolle-Kampen, Zwolle-Enschede en Zwolle-Emmen. Op vrijwel al deze trajecten worden in provinciale opdracht verbeteringen aan de infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en duurzaamheid gerealiseerd. Als beleidsontwikkelaar ben je nauw betrokken bij deze trajecten als projectmedewerker of opdrachtgever. Daarnaast moeten richting het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Prorail en NS voortdurend de regionale spoorbelangen worden geborgd met betrekking tot dienstregelingen, routering, vergoedingen voor gebruik spoor, tarifering etc.
Deze taken voer je uit met circa 3-4 collegas die ook betrokken zijn bij spoorprojecten. Het beheer van de concessies voor deze spoorlijnen is overigens geen onderdeel van het takenpakket van de beleidsontwikkelaar. Het concessiebeheer is belegd bij OV Oost; de samenwerkingsorganisatie van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Uiteraard zul je wel rondom diverse opgaven met OV Oost samenwerken.

 • Aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van ruimtelijke ordenig en/of mobiliteitsbeleid.
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van beleidsontwikkeling spoor.
 • Relevante HBO of WO-opleiding (zoals Planologie,  Bestuurskunde of Verkeerskunde).
 • Iemand die gemakkelijk verbindingen legt met in- externe partijen en in staat is coalities te smeden (met overheden, bedrijfsleven, onderwijs).
 • Je bent gedreven om vanuit eigen toegevoegde waarde tot focus, aanpak en resultaat te komen.
 • Mentaliteit van verder brengen en vertalen van abstractie in actie.
 • Je bent een verbinder die vanuit zijn eigen kwaliteiten en talenten meerwaarde levert in projecten en opgaven.
 • Nieuwe dingen op een andere manier aanpakken en daarin voorlopen in daad en gedrag.
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Bijdragen aan rolbesef middenbestuur in een veranderde maatschappij.
 • Je bent doortastend, initatiefrijk en besluitvaardig.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.245,41 en maximaal 4.636,33 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 21% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.
De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collegas werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken.
Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.


Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Samen met je collegas ben je daar verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied.
De themas ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer zijn jullie aandachtspunten. Leidend voor het beleid is de omgevingsvisie (zie www.omgevingsvisie.nl). Hierin staat beschreven waarom en hoe de provincie Overijssel de leefomgeving wil behouden en ontwikkelen. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. Ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving stellen jou en je collegas regelmatig voor nieuwe opgaven. Een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen is cruciaal om deze opgaven aan te pakken. Jouw eenheid bestaat uit de teams Beleidsstrategie, Beleidsvorming, Beleidsrealisatie en het OV-bureau. Je gaat samenwerken met zowel 85 vaste collegas, als collegas die op tijdelijke basis vanuit hun expertise bijdragen.
Door talentgericht te werken stimuleren wij medewerkers optimaal hun sterke punten te benutten en vanuit hun eigen kracht en met veel plezier samen met collegas maatschappelijke opgaven op te pakken. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.