Ben jij de gedreven verbinder Wonen met lef en kennis die we zoeken?

Gepubliceerd op 14 oktober 2019

Locatie Zwolle
36 uur per week
24-10-2019

Beleidsontwikkelaar Stedelijk Gebied

Werk jij graag in een dynamische omgeving, waarin je met verstand van zaken mensen en inhoud verbindt? Heb je dat al eens gedaan in een Woonkeuken? Vind je het leuk om te werken aan ontwikkelingsgericht woonbeleid en onze partners daarin mee te nemen? Zowel binnen als buiten het provinciehuis? Dan zoeken wij jou.

Je hebt binnen de eenheid ruimte en bereikbaarheid een sleutelpositie op het thema wonen. Daarbij schakel je tussen de concrete uitvoering van bijvoorbeeld woonafspraken enerzijds, en het inrichten van een samenwerking met het ministerie van BZK anderzijds. Met de woningbouwcorporaties ga je een slimme strategie op de energietransitie formuleren, en gaat in gesprek met handhavers en eigenaren over de mogelijkheden voor recreatieparken. Met je bestuurder ontwikkel je een lange termijnvisie en strategie, die je met je collegas in het provinciehuis en je partners daarbuiten uit gaat voeren. Het netwerk van de woonkeuken is daarbij een onmisbare schakel, dat je met de ontwikkelingen op de woningmarkt mee laat ontwikkelen.

  • Je brengt kennis in en volgt ontwikkelingen in verwante beleidsterreinen, bijvoorbeeld de Stadsbeweging, zorg en gebiedsontwikkeling.
  • Je bent een aanspreekpunt en sparringpartner voor bestuurders en externen (makelaars, ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers e.a.).
  • Je stemt af met bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij mogelijk sprake is van tegenstrijdige belangen.
  • Je zorg voor ontwikkelingsgerichte kwalitatieve woonafspraken met de inliggende gemeenten op basis van samenwerking met externe partijen.
  • Je voert de regie en geeft sturing aan de provinciale ambities op het gebied van wonen; je vertaalt daarbij het beleid op het gebied van woningbouw naar de praktijk.
  • Je draagt zorg voor vernieuwend proces met de partners voor de woonafspraken.

Wij werken iedere dag aan een mooi, bereikbaar en duurzaam Overijssel. De grote (ruimtelijke) ontwikkelingen die op ons af komen, vragen een nieuwe manier van werken van de overheid. De samenwerking met onze partners is de afgelopen jaren geïntensiveerd in verbanden als de Stadsbeweging, Woonkeuken en Overijssel Op Streek. Om deze samenwerking voort te zetten uit te bouwen gaan we als eenheid steeds meer opgave- en talentgericht werken. Klassieke themas als ruimte, ondergrond, water, wonen en bereikbaarheid komen bij elkaar in complexe ruimtelijke opgaven. Daar staan wij als eenheid midden in. Door steeds de juiste aansluiting te zoeken tussen de opgave en de mensen willen we ons als eenheid mee blijven ontwikkelen met de vragen opgaven die op ons af komen. We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Wij zijn op zoek naar een collega die verstand heeft van wonen op verschillende schaalniveaus; samenwerking in netwerken, ontwikkelen van beleid en bijbehorende ruimtelijke processen. Iemand die verbindingskracht combineert met creativiteit en actiegerichtheid met als doel ontwikkelingsgericht en integraal woonbeleid.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.879,07 en maximaal 5.541,52 (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.
Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever ten opzichte van haar Peers. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.
De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.