Gezocht: empathische bestuurder met 'oog voor mensen'

Gepubliceerd op 26 oktober 2018

Locatie Zwolle
36 uur per week
24-11-2018

Algemeen directeur/provinciesecretaris

De provincie is op zoek naar een gedreven algemeen directeur. Iemand die hart heeft voor Overijssel en een scherp oog voor de maatschappelijke opgaven. Iemand die actief in contact treedt met de collegas, het bestuur en de omgeving.

In de rol van provinciesecretaris ben je de eerste adviseur voor Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Je bent sparringpartner bij de uitoefening van hun taak, biedt tegenspel daar waar nodig en weet te overtuigen.
Als algemeen directeur ben je voorzitter van de directie. Die directie vorm je samen met de directeur strategie. De directeur strategie is eerste aanspreekpunt voor de beleidseenheden en jij voor de uitvoerende eenheden. Je bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie en de realisatie van de bestuurlijk gestelde doelen. Je bent verantwoordelijk voor het in control zijn van de organisatie. Je stuurt daartoe onder andere de concerncontroller aan en maakt met hem afspraken over de inhoudelijke koers en de resultaten van het team concerncontrol. Je draagt zorg voor eenheid van leiding en weet op natuurlijke wijze te verbinden. Je zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie doelmatig en doeltreffend is georganiseerd, zodat het bestuur tijdig en adequaat wordt geadviseerd als het gaat om het bepalen van het beleid. Verder ben je verantwoordelijk en daarmee beslissend in organisatieinrichtings- en governancevraagstukken.
Als algemeen directeur ben je voorzitter van het Concern Management Team (CMT) van waaruit integrale strategische sturing en besluitvorming vorm wordt gegeven. Het CMT vervult een voortrekkersrol in het voorbereiden van het strategisch beleid en de koersbepaling van de organisatie. Dat betekent dat je staat voor de organisatie. Dat je toekomstgericht bent, weet te inspireren en zo nodig zorgt voor vernieuwing. Je draagt zorg voor de bewaking van de integriteit binnen de ambtelijke organisatie en bent samen met de directeur strategie hiërarchisch leidinggevende voor de hoofden van de acht eenheden.
Als algemeen directeur ben je ook bestuurder (in de betekenis van de WOR). Dit betekent dat je namens de organisatie optreedt als WOR-bestuurder voor de ondernemingsraad/ medezeggenschap. Daarnaast ben je secretaris van het Georganiseerd Overleg.
Als algemeen directeur/provinciesecretaris neem je deel aan het driehoeksoverleg met Commissaris van de Koning en statengriffier. Je bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen Provinciale Staten, college, griffie en ambtelijke organisatie. We zoeken een collega voor 36 uur per week.

De nieuwe algemeen directeur/provinciesecretaris beschikt over

 • ruime ervaring met het besturen op het grensvlak van politieke, economische en juridische processen in politiek geleide organisaties;
 • kennis van en aantoonbare ervaring met HRM-beleid, organisatieontwikkeling, verandermanagement en de inzet van menselijke capaciteit en de begrenzing daarvan;
 • kennis van en aantoonbare ervaring met planning- en control processen waaronder financiële planningen, begrotingen en jaarrekeningen;
 • ervaring in het geven van leiding aan complexe overheidsorganisaties;
 • ervaring in het leiden van veranderingsprocessen, het veranderen van werkwijzen en het implementeren ervan;
 • ervaring met maatschappelijke processen en politiek/bestuurlijke overlegvormen;
 • ervaring met strategische processen en integraliteit in het openbaar bestuur;
 • ervaring met effectuering van beleid, concretisering van politiek/bestuurlijke beleidsvoornemens, vertalen van politiek voornemens in concrete opdrachten voor de organisatie;
 • academisch werk- en denkniveau.

 • Je vervult een verbindende rol tussen de politiek en de ambtelijke organisatie. Je hebt oog voor de stabiliteit van het ambtelijk apparaat. Je geeft ruimte en vertrouwen, stuurt op hoofdlijnen maar ziet ook belangrijke details. Je ziet niet alleen het belang van goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel, maar denkt en handelt ook vanuit de collegialiteit van bestuur. Positief kritisch zijn en het bieden van tegenspel vormt daar onderdeel van;
 • je bent gefocust op samenwerking en bent een betrouwbare sparringpartner voor individuele collegeleden en de leden van het CMT;
 • je hebt aandacht voor de rol van de provincie als bevoegd gezag en brengt verschillende belangen samen. Je hebt speciale aandacht voor verbinding met de samenleving;
 • je weet dat met één mond spreken van belang is voor het profiel naar buiten. Samen met de Commissaris van de Koning straal je eenheid van handelen uit;
 • de veranderende samenleving vraagt om een andere manier van sturing, organisatie en samenwerking. Dit vraagt vernieuwing, innovatie, lef en het loslaten van oude patronen, competenties die bij je passen;
 • je hebt een uitstekend ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijk verhoudingen, maakt gemakkelijk contact en bent in staat om mensen bij elkaar te brengen;
 • je bent ambassadeur van de provinciale organisatie naar binnen en naar buiten en daarmee boegbeeld. Je hebt bij voorkeur al een netwerk in Overijssel en Den Haag, bent trots op de geleverde prestaties van Overijssel en brengt die ook actief voor het voetlicht;
 • als WOR-bestuurder ben je een gelijkwaardige gesprekspartner van de ondernemingsraad. Je hebt een open en constructieve houding en streeft naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een veilige werkomgeving;
 • je bent overtuigend, onafhankelijk, besluitvaardig en je geeft het goede voorbeeld;
 • je hebt oog voor mensen en bent empathisch.

De functie wordt gewaardeerd in schaal 18 met een maximum van 9.640 per maand op basis van een 36 urige werkweek. Naast een goede pensioenvoorziening en een inspirerende werkomgeving krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf - binnen grenzen - wanneer en waarvoor je het budget inzet.
Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.


De provincie Overijssel laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 24 november 2018 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan overijssel@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Madelon van Rijn op 020-7267270.
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt. Wij moeten helaas uit ervaring constateren dat gratis e-mailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het e-mail verkeer leiden, waarbij u als afzender geen bericht van een foutmelding krijgt.

Het bestuur en de ambtelijke organisatie van de provincie zijn gehuisvest in het provinciehuis in Zwolle. Circa 800 medewerkers zorgen ervoor dat het beleid van de provincie Overijssel wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Het succes hiervan wordt bepaald door het verschil dat medewerkers weten te maken. Medewerkers worden ingezet op hun kracht en hun talenten, op de waarde die zij voor de organisatie kunnen hebben.
De organisatie wordt gevormd door de directie en acht eenheden. Elke eenheid bestaat uit meerdere teams en de acht eenheidsmanagers vormen samen met de directie het Concern Management Team (CMT).
De organisatie is goed op orde, staat stevig en is ambitieus. De focus ligt op innovatie, vernieuwing en doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Het bewust omgaan met de verschillende rollen die een provincie heeft, het willen zijn van een organisatie in beweging waarbij het integraal oppakken, samenwerken en netwerken van belang is om goed in te spelen op wat nodig is vanuit maatschappelijke opgaven.
De provincie op zoek naar een gedreven algemeen directeur die zich in bovengenoemd speelveld als een vis in het water voelt. Iemand die hart heeft voor Overijssel en een scherp oog voor de maatschappelijke opgaven. Iemand die actief in contact treedt met de collegas, het bestuur en de omgeving.
Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.