Heb jij plezier in het ontwikkelen, aanjagen en realiseren van nieuwe logistieke bereikbaarheidsprojecten?

Gepubliceerd op 27 januari 2020

Locatie Zwolle
36 uur per week
01-03-2020

Adviseur goederenvervoer en logistiek

Overijssel ligt strategisch als logistieke draaischijf op de North Sea Baltic corridor. Dit biedt kansen voor verdere economische groei en werkgelegenheid. Een goede bereikbaarheid van Overijssel is hierbij een voorwaarde. Samen met onze partners in Port of Logistics Overijssel (POLO) werken wij samen aan het robuuster maken van het multimodale logistieke netwerk, het slimmer organiseren van de logistiek en het verduurzamen van het goederenvervoer.
Heb jij plezier in het ontwikkelen, aanjagen en realiseren van nieuwe logistieke bereikbaarheidsprojecten en heb jij talent voor samenwerking en bij voorkeur ook inhoudelijke logistieke kennis en ervaring? Dan zijn we op zoek naar jou!

In Overijssel investeren we voor de logistieke sector in belangrijke voorwaarden voor een krachtige economie. In samenwerking met ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstelingen worden er concrete resultaten geboekt en werken we aan onze profilering, de innovatie, het benutten van het arbeidsportentieel en een goede bereikbaarheid. Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor Overijssel bevindt zich in een uitdagende fase: hoe zorgen we ervoor dat we accuraat inspelen op het gebied van circulaire economie, slimme technologiën en verduurzaming van het transport? En hoe zorgen we ervoor dat ons multimodale netwerk op orde is?
Je komt terecht in het team Mobiliteit van de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid (RBM) waar je samen met enkele collegas binnen de eenheid en van de eenheid Economie en Cultuur (EC) werkt aan het realiseren van een goede bereikbaarheid van Overijssel voor de logistieke sector. Actuele themas zijn het stimuleren van meer vervoer over water, het vergroenen van de verschillende transportmodaliteiten, stadslogistiek en vrachtautoparkeren. Als adviseur Goederenvervoer en Logistiek ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van samenwerking en programmatische aanpak op enkele van deze themas en het realiseren van projecten. In onderling overleg stellen we vast met welke logistieke themas je uiteindelijk gaat bezig houden. Hierbij houden we uiteraard rekening met jouw kennis, ervaring en wensen. We zoeken een collega voor 36 uur per week. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie van drie jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Je bent ondernemend en resultaatgericht. Je kunt goed samenwerken en je neemt daarbij ook graag het initiatief. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. We zoeken:

  • Brede kennis van mobiliteitsopgaven en transities, bij voorkeur op het beleidsterrein van goederenvervoer en logistiek
  • Ervaring met politiek- bestuurlijke verhoudingen en het beoordelen van haalbaarheid van adviezen
  • Een HBO werk- en denkniveau
  • Een proactieve initiator en een daadkrachtige begeleider van (nieuwe) ontwikkelingen en processen en te realiseren projecten
  • Vaardigheid in het schriftelijk adviseren: het schrijven beleidsnotas en memos
  • Bevlogen, doortastend, creatief, strategisch en resultaat/doelgericht
  • Ervaring en vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.471,56 en maximaal 4.959,40 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.
Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.
De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie. Je komt terecht in het team RBM: het team Mobiliteit binnen de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid (RB) vertaalt de provinciale lange termijn visie/handelingsperspectieven door in concreet beleid en programmas voor de komende jaren. Het team bestaat uit ruim 25 professionals die vanuit hun eigen expertise in samenspraak met andere provinciale eenheden, gemeenten, bedrijven en burgers vorm geven aan integraal ruimtelijk beleid. Dat betekent samen verkennen welke belangen een rol spelen, welke oplossingen en kansen opgepakt moeten en vervolgens in samenspraak die beleidslijnen vertalen in concrete maatregelen. Dat vergt creativiteit, betrokkenheid, durf en actiegerichtheid. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.