Burgemeester gezocht voor Wierden

Gepubliceerd op 31 januari 2019

Online solliciteren

Meer informatie:

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Sollicitatie online:

Via bovenstaande knop 'Online solliciteren'.

Sollicitatie per post:

Aan: de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel

De heer ir. A.P. Heidema
o.v.v 'persoonlijk' en 'kabinet'
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Meer informatie:

Als u vragen heeft over deze sollicitatieprocedure of het digitale formulier, neem dan contact op met het Kabinet via burgemeesterszaken@overijssel.nl 
tel. 038 499 9343 of 038 499 9337.

Tijdschema

  • Donderdag 31 januari 2019: openstelling vacature
  • Vrijdag 22 februari 2019: sluiting sollicitatieperiode. Alle brieven moeten ontvangen zijn op deze datum
  • Aansluitend informatie inwinning sollicitanten
  • Maart 2019: gesprekken Commissaris en kabinetschef met sollicitanten
  • April 2019: gesprekken vertrouwenscommissie met sollicitanten
  • Eind april 2019: bevindingen vertrouwenscommissie bespreken in besloten raadsvergadering
  • Juni 2019: benoeming nieuwe burgemeester